Podatki w UK

Podatek przy sprzedaży udziałów

Jeśli Twój całkowity zysk ze sprzedaży posiadanych aktywów, włączając w to akcje, przekroczy określony poziom, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Istnieją także specjalne zasady w przypadku identyfikacji udziałów w tej samej firmie nabytych w różnym czasie – mają one zagwarantować, że Twój zysk lub strata zostaną obliczone prawidłowo.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Kiedy obowiązuje podatek od zysków kapitałowych?

To, czy będziesz musiał uiścić podatek od zysków kapitałowych w przypadku pozbycia się udziałów, zależeć będzie od Twoich całkowitych zysków (gains) w danym roku podatkowym. Wliczają się w to zyski ze sprzedaży udziałów, a także innych części majątku, w przypadku których podatek ten jest odliczany.

Podatek od zysków kapitałowych jest odliczany od całkowitej uzyskanej kwoty po:
• odliczeniu poniesionych kosztów nabycia i sprzedaży
• uwzględnieniu wszelkich ulg, mających wpływ na uzyskaną kwotę – niektóre z nich są odliczane automatycznie, o przyznanie innych należy się ubiegać
• odliczeniu – tam, gdzie to możliwe – strat wynikających ze sprzedaży innych udziałów lub części składowych majątku
• odliczeniu od całkowitej uzyskanej kwoty podlegającej opodatkowaniu dopuszczalnej kwoty rocznej, czyli tzw. Annual Exempt Amount (AEA) – w roku podatkowym 2009-10 jest to £10,100


Wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić

Zależeć ona będzie od Twoich całkowitych dochodów. Aby dowiedzieć się, jak należy obliczyć podatek od zysków kapitałowych i sprawdzić, jakich zysków może on dotyczyć, przeczytaj artykuł znajdujący się pod poniższym linkiem.

Podstawowe informacje o podatku od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax


Specjalne zasady obliczania zysków z posiadanych udziałów

Udziały różnią się od większości innych produktów podlegających podatkowi od zysków kapitałowych, gdyż nie stanowią one łatwych do zidentyfikowania, odrębnych jednostek. Oznacza to, że możesz kupić takie same udziały w tej samej firmie w różnym czasie i po różnych cenach. W związku z tym, przy obliczaniu kosztów zakupu na potrzeby obliczenia podatku od zysków kapitałowych, obowiązują specjalne zasady.

Udziały i podatek od zysków kapitałowych: dowiedz się więcej ze strony HMRC – Shares and Capital Gains Tax: find out more on the HMRC website


Udziały w ramach programu dla pracowników

W przypadku obliczania podatku od zysków kapitałowych dla udziałów nabytych w ramach specjalnego programu udziałowego dla pracowników (employee share scheme) obowiązują szczególne zasady. Programy zatwierdzone przez HM Revenue & Customs (HMRC), takie jak Share Incentive Plans, SAYE (Save As You Earn, czyli oszczędzanie w miarę zarabiania), Company Share Option Plans (plany zakładające opcję udziału w firmie) oraz Enterprise Management Incentives oferują korzystne zasady obliczania podatku. Dzięki obowiązującym zasadom, Twoje zyski w przypadku sprzedaży udziałów mogą być objęte niższym, a nawet zerowym, podatkiem od zysków kapitałowych.

Pobierz informator 287 o udziałach pracowniczych i podatku od zysków kapitałowych – Download Helpsheet 287 on Employee Share Schemes and Capital Gains Tax (PDF, 66K)


Zgłaszanie sprzedaży udziałów i płacenie podatku od zysków kapitałowych

1) Jeśli zazwyczaj wypełniasz deklarację podatkową

Jeżeli spełniasz którykolwiek z poniższych warunków, będziesz musiał wypełnić strony deklaracji podatkowej, dotyczące podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax):
• musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych
• chcesz wystąpić o odliczenie poniesionej straty lub złożyć inny wniosek związany z posiadanymi opcjami
• całkowita wartość zbytego majątku, objętego podatkiem od dóbr kapitałowych, ponad czterokrotnie przewyższa kwotę Annual Exempt Amount – niezależnie od tego, czy odniosłeś jakikolwiek zysk
• poniosłeś pewne straty, ale przed ich odliczeniem Twój zysk przewyższał Annual Exempt Amount
• nie odliczasz żadnych strat, ale zysk przewyższa kwotę Annual Exempt Amount
• Wielka Brytania nie jest Twoim domicylem podatkowym, płacisz podatek według tzw. remittance basis i odniosłeś za granicą określone zyski, które następnie sprowadziłeś na teren Wielkiej Brytanii


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jeżeli nie poinformujesz swojej placówki Tax Office na czas o zyskach, które należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym, może grozić Ci kara pieniężna. Pod poniższym linkiem dowiesz się, jakie formularze będą Ci potrzebne i w jaki sposób możesz złożyć swoją deklarację podatkową w formie papierowej lub przez Internet.

2) Jeśli zazwyczaj nie składasz deklaracji podatkowej, ale musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych

Zwróć się na piśmie do swojej placówki Tax Office, podając swoje obliczenia dotyczące należnego podatku od zysków kapitałowych – możesz otrzymać rachunek, który będzie podstawą do zapłacenia podatku, lub zostaniesz poproszony o wypełnienie deklaracji podatkowej. Jeśli nie poinformujesz swojej placówki Tax Office o należnym podatku od zysków kapitałowych przed 5 października po zakończeniu danego roku podatkowego, może grozić Ci kara pieniężna.

Jak zgłosić zysk kapitałowy – How to report a capital gain. Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office – Contact your Tax Office


Sprzedaż i oddanie udziałów

1) Sprzedaż lub zbycie udziałów poniżej ich wartości

Jeśli zdecydujesz się na zbycie udziałów – nie otrzymując nic w zamian – Twój zysk zostanie obliczony w oparciu o ich wartość rzeczywistą. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli zdecydujesz się na sprzedaż udziałów poniżej ich całkowitej wartości. W związku z tym, obliczając swój zysk, musisz uwzględnić całkowitą wartość zbywanych udziałów.

2) Odsprzedanie lub przekazanie udziałów „powiązanej osobie”

Jeśli sprzedajesz lub oddajesz udziały osobie powiązanej („connected person”), takiej jak bliski krewny bądź firma, którą zarządzasz, Twój zysk zostanie obliczony w oparciu o rzeczywistą wartość udziałów – czyli o całkowitą wartość udziałów w momencie sprzedaży lub przekazania. W kolejnej sekcji znajdziesz informacje dotyczące sytuacji, w której stroną otrzymującą udziały jest Twój współmałżonek lub partner, z kolei w poniższym linku znajdziesz dodatkowe informacje o „osobach powiązanych”.

3) Sprzedaż lub przekazanie udziałów współmałżonkowi, partnerowi w civil partnership lub dzieciom

W przypadku przekazania lub odsprzedania udziałów współmałżonkowi lub partnerowi w civil partnership nie będziesz musiał płacić podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem, że w dalszym ciągu mieszkasz razem z tą osobą i pozostajecie w zalegalizowanym związku. Jeśli jednak osoba, która otrzymała udziały zdecyduje się na ich sprzedanie w późniejszym terminie, możliwe, że będzie ona musiała zapłacić podatek od zysku kapitałowego, który zostanie obliczony w oparciu o koszt poniesiony przez Ciebie w chwili nabycia udziałów. Przekazanie lub sprzedaż udziałów dzieciom nie wiąże się z żadną specjalną ulgą.

Więcej informacji o powiązanych osobach – More on connected persons. Więcej informacji o sformalizowanych związkach miedzy osobami tej samej płci – More about civil partnerships


Inne przydatne linki

Dowiedz się więcej o deklaracjach podatkowych – Find out more about tax returns. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to fill in a tax return? Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online. Pobierz informator 284 o udziałach pracowniczych i podatku od zysków kapitałowych – Download Helpsheet 287 on Employee Share Schemes and Capital Gains Tax (PDF, 74K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek przy sprzedaży udziałów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL