Podatki w UK

Podatek przy wyjeździe z UK

Jeśli zdecydujesz się opuścić Wielką Brytanię, aby zamieszkać lub podjąć pracę za granicą, a tym samym utracisz status rezydenta, w dalszym ciągu może obowiązywać Cię brytyjski podatek dochodowy (Income Tax) w przypadku dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii. W takim wypadku prawdopodobnie będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Kiedy nie jesteś traktowany jako rezydent dla celów podatkowych?

Status rezydenta dla celów podatkowych utracisz w dniu wyjazdu z Wielkiej Brytanii, jeśli tylko jesteś w stanie wykazać, że:
• opuściłeś Wielką Brytanię, aby na stałe zamieszkać za granicą, bądź też Twoja nieobecność i pełnoetatowe zatrudnienie za granicą ma trwać przynajmniej przez okres pełnego roku podatkowego
• spędzasz w Wielkiej Brytanii mniej niż 183 dni w roku podatkowym, a średnio – mniej niż 91 dni w roku podatkowym, na przestrzeni maksymalnie czterech kolejnych lat

Te same zasady dotyczą Twojego współmałżonka, partnera w civil partnership lub partnera, z którym pozostajesz w nieformalnym związku.

Szczegółowe definicje statusu rezydenta i zwykłego rezydenta Wielkiej Brytanii – Resident or ordinarily resident in the UK: more detailed definitions (PDF, 752K)


Kontakt z Tax Office w sprawie opuszczenia UK

Opuszczając Wielką Brytanię, musisz poinformować o tym fakcie HM Revenue & Customs (HMRC). Tax Office wyda Ci formularz P85 „Leaving the United Kingdom” („Wyjazd z Wielkiej Brytanii”), który pozwoli Ci odzyskać należny zwrot podatku i sprawdzić, czy utracisz status rezydenta. Zostaniesz także poinformowany, czy po wyjeździe będziesz w dalszym ciągu musiał wypełniać deklarację podatkową.

Znajdź formularz P85, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki HMRC – Get a copy of form P85 using HMRC’s find a form tool


Wynagrodzenie za pracę za granicą

Jeśli stracisz status rezydenta, nie będziesz musiał płacić brytyjskiego podatku od dochodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą.

1) Praca wykonywana częściowo na terenie Wielkiej Brytanii

Jeśli część swojej pracy wykonujesz na terenie Wielkiej Brytanii, zapłacisz podatek od wynagrodzenia należnego za tą część pracy. Zazwyczaj możesz zdecydować, którego zatrudnienia dotyczy wynagrodzenie, zestawiając liczbę dni przepracowanych w Wielkiej Brytanii z liczbą dni przepracowanych za granicą.

2) Specjalne przepisy dotyczące określonych zawodów

Istnieją także specjalne przepisy dotyczące:
• pracowników Korony
• pracowników żeglugi morskiej
• robotników zatrudnionych przy wydobyciu gazu i ropy
• osób zatrudnionych w przemyśle rozrywkowym i zawodowych sportowców
• studentów

Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office, aby sprawdzić, czy należysz do którejś z tych grup.

Specjalne przepisy dotyczące pracowników Korony – Special rules for Crown employees. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Podatek od brytyjskich emerytur

Nawet jako nierezydent (non-resident), będziesz musiał zapłacić brytyjski podatek od emerytury otrzymywanej z Wielkiej Brytanii – w tym także od emerytury państwowej (State Pension). Możesz zostać zwolniony z obowiązku płacenia podatku brytyjskiego, jeśli kraj, w którym mieszkasz, zawarł z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dowiedz się więcej o emeryturach i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – Learn more about pensions and double taxation agreements. Kraje, z którymi Wielka Brytania zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – Countries with double taxation agreements with the UK


Pracownicy rządu i władz lokalnych

Jeśli pobierasz emeryturę za okres pracy w rządzie lub władzach lokalnych, zazwyczaj będziesz musiał zapłacić od niej brytyjski podatek bez względu na Twoje miejsce zamieszkania. Wyjątek stanowią Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Cypr – tam podatek jest odprowadzany na miejscu.

Opodatkowanie brytyjskich emerytur rządowych w przypadku wyprowadzki za granicę – Tax on UK government service pensions when you move abroad


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Opodatkowanie odsetek w bankach i towarzystwach budowlanych

Jeśli nie posiadasz statusu rezydenta, zazwyczaj będzie obowiązywał Cię wyłącznie podatek, który jest odprowadzany od odsetek jeszcze przed ich wypłaceniem.

W przypadku gdy nie posiadasz także statusu ordinarily resident (Twoje główne miejsce zamieszkania znajduje się poza Wielką Brytanią), Twoje odsetki mogą zostać całkowicie zwolnione od podatku – wystarczy, że dostarczysz formularz R105 do swojego banku lub towarzystwa budowlanego. W obydwóch tych przypadkach możesz odzyskać już odprowadzony podatek od odsetek w oparciu o przysługującą Ci kwotę wolną od podatku – w tym celu będziesz musiał wypełnić formularz R43.

Kwoty wolne od podatku dla nierezydentów – Tax allowances for non-UK residents. Znajdź formularz R105, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki HMRC – Get a copy of form P85 using HMRC’s find a form tool. Przejdź do formularza R43, aby wystąpić o zwrot odprowadzonego podatku – Go to form R43 to claim a refund of tax


Opodatkowanie dochodu z brytyjskich inwestycji

Nawet jeśli nie posiadasz statusu rezydenta, w dalszym ciągu musisz zapłacić brytyjski podatek od dochodów z inwestycji dokonanych na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak Twój kraj zamieszkania podpisał z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, może przysługiwać Ci ulga, a nawet całkowite zwolnienie od tego podatku. Nie jest jednak możliwe obniżenie ani też odzyskanie 10-procentowego podatku odprowadzanego od dywidend z firm brytyjskich.

Kraje, z którymi Wielka Brytania zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – Countries with double taxation agreements with the UK


Podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości

Dochód w postaci czynszu za wynajem nieruchomości znajdującej się w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu na jej terytorium. Jeśli nie posiadasz statusu rezydenta, a czynsz jest płacony bezpośrednio Tobie, odprowadzenie podatku według stawki podstawowej (obecnie jest to 20%) należy do obowiązków lokatora. Jeżeli korzystasz z usług agencji nieruchomości, odprowadzi ona należny podatek od otrzymanego czynszu netto – po odliczeniu poniesionych kosztów. Możesz wystąpić o wypłacenie Ci czynszu w formie nieopodatkowanej, jeśli uważasz, że nie musisz płacić żadnego podatku w Wielkiej Brytanii lub jeśli na bieżąco regulujesz swoje należności podatkowe. W dalszym ciągu będziesz jednak musiał uwzględnić pobrany czynsz w wypełnianej deklaracji podatkowej (tax return), jeśli otrzymasz ją od HMRC. Jeśli Twój kraj zamieszkania podpisał z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, możesz skorzystać w nim z ulgi z tytułu podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii.

Self Assessment: wprowadzenie – Introduction to Self Assessment. System obowiązujący właścicieli wynajmowanych nieruchomości, którzy nie posiadają statusu rezydenta – Non-resident landlord scheme


Podatek brytyjski od dochodów zagranicznych

Jeśli nie posiadasz statusu rezydenta, nie musisz płacić podatku brytyjskiego od żadnych dochodów uzyskanych za granicą. Jeśli jednak dochód jest wypłacany lub pobierany przez agencję znajdującą się na terenie Wielkiej Brytanii – np. trafia na konto w banku brytyjskim – podatek zostanie zazwyczaj odprowadzony przez tą agencję. Możesz poprosić ją o udostępnienie formularza PA1 lub CA1 , aby zapobiec odprowadzeniu tego podatku.


Remittance basis

W roku podatkowym, w którym opuścisz Wielką Brytanię, zapłacisz podatek od niższej z następujących dwóch kwot:
• dochodów sprowadzonych do Wielkiej Brytanii przed wyjazdem – remittance basis
• części dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym (otrzymanych w Wielkiej Brytanii) proporcjonalnej do części roku, którą spędziłeś w Wielkiej Brytanii


Kwoty wolne od podatku dla nie-rezydentów

Obywatele Commonwealth (włączając w to Wielką Brytanię), Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, a także obecni i byli pracownicy Korony, w dalszym ciągu mogą korzystać z kwot wolnych od podatku, które obniżą ich należności z tytułu brytyjskiego podatku dochodowego. Zasada ta obejmuje także członków innych grup, określonych przepisami.

Osobista kwota wolna od podatku – Personal Allowance. Szczegółowe zasady dotyczące brytyjskich kwot wolnych od podatku dla nierezydentów – Full details of UK tax allowances for non-residents


Ulga w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania

Kraj, do którego się przeprowadzasz, może opodatkować Twoje dochody – także te, czerpane z zagranicy – nawet, jeśli od części z nich musisz zapłacić podatek w Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak kraj ten zawarł z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinieneś być w stanie uniknąć zapłacenia podwójnego podatku od tych samych dochodów.

Dowiedz się więcej o uldze związanej z podwójnym opodatkowaniem i jak się o nią ubiegać – Double taxation relief and how to claim: learn more


Inne przydatne linki

Brytyjczycy mieszkający za granicą – Britons living abroad. Skontaktuj się z HMRC – Contact HMRC tool. Rezydenci i nierezydenci: obowiązek podatkowy w Wielkiej Brytanii – Residents and non-residents: liability to tax in the UK (PDF, 752K). Często zadawane pytania dotyczące podatku dla nierezydentów – Frequently Asked Questions on tax for non-residents. Dane kontaktowe HMRC dla nierezydentów – HMRC contacts for non-residents


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 19.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Jeden komentarz do “Podatek przy wyjeździe z UK”

  1. Casey pisze:

    Jak dla mnie to wszystko to była i nadal jest po postu czarna magia, dlatego po przyjeździe do Polski zdecydowałam się na pomoc biura rachunkowego Grakon i we wszystkim mi pomogli. Serdecznie polecam, naprawdę fachowe podejście i dobra obsługa – zapraszam na grakon.com.pl


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek przy wyjeździe z UK”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL