Podatki w UK

Podatki – wprowadzenie

HM Revenue & Customs (czyli brytyjski urząd skarbowy) pobiera podatki, które następnie przeznaczane są na pokrycie kosztów usług publicznych. Każdego roku budżet państwa przewiduje koszt owych usług oraz określa, jaka kwota podatków będzie potrzebna na ich opłacenie.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Najczęstsze podatki

Podatki, z którymi podatnicy stykają się najczęściej, to: Income Tax (czyli podatek dochodowy), Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych), Inheritance Tax (podatek spadkowy), Stamp Duty (opłata skarbowa), Value Added Tax (czyli po prostu VAT). Istnieją jednak także inne zobowiązania podatkowe.


Income Tax

Income Tax to podatek dochodowy. Wyróżniamy dwa rodzaje podatku Income Tax: Income Tax on earnings and benefits (podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów) oraz Income Tax on savings and investments (podatek dochodowy od oszczędności i inwestycji).

1. Income tax on earnings, pensions and benefits

Income tax on earnings, pensions and benefits czyli podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów zapłacisz od:
• pensji, jeśli jesteś osobą zatrudnioną
• dochodów z własnej działalności, jeśli jesteś osobą samo zatrudnioną (self-employed)
• emerytury państwowej (State Pension), a także wszelkich emerytur firmowych i prywatnych
• niektórych benefitów, takich jak Jobseeker’s Allowance (zasiłek dla bezrobotnych), Carer’s Allowance (zasiłek dla opiekunów), czy Incapacity Benefit (zasiłek dla osób niezdolnych do pracy)

Oprócz podatku dochodowego, od pensji i dochodów z własnej działalności będziesz musiał odprowadzić także składki na ubezpieczenie społeczne (są to tzw. National Insurance contributions, czyli NICs). Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, Twój pracodawca odprowadza składki NIC i podatek od Twojej pensji w ramach systemu PAYE (Pay As You Earn). Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed), sam odpowiadasz za opłacanie podatku i składek na ubezpieczenie oraz wypełnianie zeznania podatkowego w ramach tzw. Self Assessment.

Więcej informacji o podatku dochodowym – Income Tax. Więcej informacji o ubezpieczeniu społecznym – More on National Insurance. Zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance. Emerytura państwowa – State Pension. Zasiłek dla opiekunów – Carer’s Allowance. Zasiłek dla osób niezdolnych do pracy – Incapacity Benefit.

2. Tax on savings and investments

Tax on savings and investments to podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji. Będziesz musiał zapłacić ten podatek od dochodów takich jak:
• odsetki naliczane przez banki i towarzystwa budowlane
• dywidendy z akcji
• zysk z posiadanych przez Ciebie nieruchomości inwestycyjnych

Odsetki bankowe i towarzystw budowlanych oraz dywidendy zazwyczaj ulegają opodatkowaniu „u źródła” (oznacza to, że podatek jest odciągany zanim zostaną Ci one wypłacone).

Podatek od środków na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym – Tax on bank and building society accounts. Podatek od brytyjskich dywidend – Tax on UK dividends. Podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości – Tax on UK dividends


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Podatki od transakcji

Może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek w przypadku sprzedaży, kupna lub przekazania niektórych dóbr. Może to być na przykład:
Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych) – w przypadku sprzedaży lub przekazania dóbr
Stamp Duty (opłata skarbowa) – w przypadku zakupu nieruchomości lub akcji
Inheritance Tax (podatek spadkowy) od majątku osoby zmarłej, włącznie z darowiznami dokonanymi do siedmiu lat przed śmiercią

Więcej informacji o podatku od zysków kapitałowych – More on Capital Gains Tax. Więcej informacji o opłacie skarbowej – More on Stamp Duty


Podatki od dóbr i usług

Zakup produktów i usług może wiązać się z koniecznością zapłacenia różnych podatków, takich jak:
Value Added Tax (VAT) od wielu produktów użytku codziennego
Fuel Duty (akcyza paliwowa) od benzyny, paliwa typu diesel i LPG
Excise Duty (podatek akcyzowy) od alkoholu i wyrobów tytoniowych
General Betting Duty (podatek od zakładów)

Podatki takie jak VAT oraz podatki od paliwa, alkoholu, tytoniu czy zakładów są naliczane według stałej stopy podatkowej i doliczane do ceny produktów i usług.

Więcej informacji o podatku VAT – More about VAT. Akcyza paliwowa – Fuel Duty. Podatek akcyzowy– Excise Duty. Podatek od zakładów – General Betting Duty


Podatki od usług lokalnych

Oprócz podatków przeznaczonych na opłacenie usług publicznych, istnieje także Council Tax (podatek lokalny), który pomaga w opłaceniu usług lokalnych, takich jak służby policyjne czy wywóz odpadów. Wysokość tego podatku zależy od „przedziału” (valuation band), do którego kwalifikuje się Twój dom lub mieszkanie oraz od stopy podatkowej wyznaczonej przez Twoje władze lokalne.

Podatek lokalny: kto i ile płaci (sekcja dot. domu i społeczności) – Council Tax: who pays and how much (Home and community section)


Inne przydatne linki:

Podatek dla osób pracujących – Working and paying tax. Podatek od oszczędności i inwestycji – Tax on savings and investment. Samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego – Self Assessment: your tax return. Business Link: wprowadzenie do podatków dla małych firm – Introduction to tax for small businesses from Business Link


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 08.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatki – wprowadzenie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL