Podatki w UK

Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadany lokal, będziesz musiał prowadzić rejestr pobranego czynszu oraz poniesionych wydatków w celu obliczenia zysku, od którego będziesz musiał następnie zapłacić podatek. Podlegającą opodatkowaniu kwotę otrzymasz, odejmując poniesione koszty i określone kwoty wolne od podatku od dochodów z tytułu pobranego czynszu.


Jakie informacje należy przechowywać?

Niezależnie od charakteru wynajmowanej nieruchomości – czy jest ona mieszkalna, czy może tylko wakacyjna; położona w Wielkiej Brytanii, czy też za granicą – musisz zachować te same informacje. Są to:
• wysokość otrzymanego czynszu
• dopuszczalne wydatki
• koszty kapitałowe

Wykaz ten powinien być poparty dokumentami, takimi jak księgi najmu, rachunki, faktury i wyciągi bankowe.

1) Dochód w postaci czynszu

Informacje, które musisz zachować, to:
• wysokość czynszu należnego i otrzymanego
• wszelkie usługi, za które pobierana jest osobna opłata – na przykład wyżywienie, pranie itd.
• daty wynajmu nieruchomości


2) Dopuszczalne wydatki

Powinieneś prowadzić także szczegółowy wykaz wszystkich kosztów poniesionych w związku z wynajmowaniem nieruchomości i zarządzaniem nią. Dopuszczalne wydatki pozwolą na obniżenie ostatecznego zysku, od którego zapłacisz podatek. Zaliczają się do nich następujące koszty lub ich część:
• wynagrodzenie agencji nieruchomości oraz koszty obsługi prawnej i księgowej
• ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia – tylko tej jego części, która jest wynajmowana
• oprocentowanie pożyczki hipotecznej
• konserwacja i naprawy – ale nie prace, mające poprawić standard nieruchomości
• rachunki za media, takie jak gaz, woda i elektryczność
• czynsz, opłata za dzierżawę gruntu i opłata za obsługę
Council Tax, czyli podatek lokalny
• reklama
• inne koszty bezpośrednio związane z wynajmem nieruchomości, jak np. koszt połączeń telefonicznych

Upewnij się, że jesteś w stanie oddzielić koszty prywatne od biznesowych.

3) Koszty kapitałowe

Możesz obniżyć kwotę zysku, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia Twojego podatku, korzystając z odliczeń z tytułu kosztów umeblowania lub wyposażenia wynajmowanego lokalu. Możliwe, że będziesz także mógł odliczyć określone koszty kapitałowe wyposażenia związanego z Twoją działalnością obejmującą wynajem nieruchomości. Będziesz musiał zachować szczegóły dotyczące kosztów i daty zakupu poszczególnych przedmiotów. Wykaz ten powinien być poparty dokumentami, takimi jak księgi najmu, rachunki, faktury i wyciągi bankowe. Upewnij się także, że jesteś w stanie oddzielić koszty prywatne od biznesowych.

Więcej o kosztach i odliczeniach od dochodu z wynajmu nieruchomości mieszkalnych – More about expenses and allowances on residential property income. Self Assessment: ogólny poradnik dotyczący prowadzenia dokumentacji – Self Assessment: a general guide to keeping records


Jeśli wypełniasz formularz Self Assessment

Jeśli Twój całkowity roczny dochód pochodzący z nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii w roku 2009-10 wyniesie mniej niż £68,000, możesz zsumować wszystkie wydatki i umieścić je w deklaracji jako jedną kwotę. Jeżeli jednak dochód ten wyniesie £68,000 lub więcej, będziesz musiał zamieścić osobny wykaz poniesionych kosztów. Tax Office w każdej chwili może poprosić Cię o przedstawienie stosownych dokumentów. Dlatego też zawsze zachowuj szczegółowe informacje, nawet jeśli Twój dochód wyniósł mniej niż £68,000.

Jak zrozumieć i wypełnić deklarację podatkową w systemie Self Assessment? – Understanding and completing a Self Assessment tax return


Jeśli nie wypełniasz formularza Self Assessment

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, a Twój podlegający opodatkowaniu dochód z nieruchomości wynosi mniej niż £2,500, podatek od tego dochodu może zostać odprowadzony w ramach systemu PAYE, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w Twoim kodzie podatkowym. Każdego roku Tax Office prześle Ci formularz P810, w którym powinieneś zgłosić uzyskany dochód. Aby wypełnić formularz prawidłowo, musisz prowadzić odpowiednią dokumentację. Tax Office może również poprosić Cię o wgląd w dokumenty, aby sprawdzić czy podane przez Ciebie informacje są prawdziwe. Jeśli Twój całkowity roczny dochód wynosi £2,500 lub więcej, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return).


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Jak długo należy przechowywać dokumentację?

Musisz zachować wszelkie dokumenty dotyczące danego roku podatkowego przez okres kolejnych 6 lat, bez względu na to czy wypełniałeś deklarację podatkową, czy też nie.


Jeśli pobierasz czynsz w ramach programu „Rent a Room””

Jeżeli korzystasz z programu Rent a Room, nie musisz prowadzić rejestru ponoszonych kosztów, gdyż i tak nie możesz wystąpić o ich zwrot w ramach programu. Jeśli jednak Twój czynsz przekroczy określony limit (£4,250), możesz wystąpić o zapłacenie podatku od całkowitego pobranego czynszu po odliczeniu kosztów. Dlatego też dobrze jest (na wszelki wypadek) zachować wszystkie dokumenty związane z wynajmem nieruchomości. Więcej informacji na temat uczestnictwa i wycofywania się z programu znajdziesz w głównym artykule.

Więcej informacji o programie „Rent a Room” – More about the Rent a Room scheme


Dokumentacja związana z zakupem lub sprzedażą nieruchomości pod wynajem

Jeśli sprzedasz lub w inny sposób pozbędziesz się nieruchomości, która nie jest Twoim głównym miejscem zamieszkania i której wartość wzrosła od chwili jej nabycia, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Przy obliczaniu zysku ze sprzedaży możesz odliczyć niektóre z poniesionych kosztów, dlatego też powinieneś być w stanie udokumentować:
• datę zakupu bądź nabycia nieruchomości
• datę sprzedaży lub pozbycia się nieruchomości
• cenę zakupu i sprzedaży
• wszelkie dodatkowe koszty zakupu lub sprzedaży, takie jak opłata skarbowa (Stamp Duty) lub opłaty prawnicze
• koszty i daty wprowadzonych ulepszeń

Mogą także przysługiwać Ci inne rodzaje ulg i odliczeń, w zależności od tego, jak długo nieruchomość znajdowała się w Twoim posiadaniu i czy kiedykolwiek ją zamieszkiwałeś. Jeśli posiadasz tylko jednego sublokatora, nie wpłynie to na ulgi przysługujące Ci przy sprzedaży Twojego własnego domu, pod warunkiem, że osoba ta mieszka razem z Twoją rodziną. Przy większej liczbie sublokatorów uznaje się, że przeznaczyłeś część swojego domu pod wynajem, w związku z czym może obowiązywać Cię podatek od zysków kapitałowych. Jeśli nieruchomość była umeblowana i wynajmowana w okresie wakacyjnym, dostępne są specjalne ulgi od podatku Capital Gains Tax.

Korzyści podatkowe w przypadku umeblowanych nieruchomości wynajmowanych w okresie wakacyjnym – Tax advantages of furnished holiday lettings. Podatek przy zakupie nieruchomości – Tax on selling property


Dokumenty niezwiązane z finansami

Musisz także posiadać dokumenty, potwierdzające, że oddana pod wynajem nieruchomość spełnia określone standardy bezpieczeństwa.

Wynajmowanie części własnego domu – Letting your home


Inne przydatne linki

Pobierz informator dotyczący gruntów i nieruchomości przy rozliczeniu podatkowym w ramach Self Assessment – Download land and property helpnotes for Self Assessment (PDF document 93K). Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w przypadku wynajmowanych nieruchomości – Health and safety regulations when you let your home. Bezpieczne instalacje gazowe a prawo – Gas safety and the law. Obowiązki właścicieli i lokatorów wynajmowanych mieszkań – Landlords’ and tenants’ responsibilities


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL