Podatki w UK

Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadany lokal, będziesz musiał prowadzić rejestr pobranego czynszu oraz poniesionych wydatków w celu obliczenia zysku, od którego będziesz musiał następnie zapłacić podatek. Podlegającą opodatkowaniu kwotę otrzymasz, odejmując poniesione koszty i określone kwoty wolne od podatku od dochodów z tytułu pobranego czynszu.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jakie informacje należy przechowywać?

Niezależnie od charakteru wynajmowanej nieruchomości – czy jest ona mieszkalna, czy może tylko wakacyjna; położona w Wielkiej Brytanii, czy też za granicą – musisz zachować te same informacje. Są to:
• wysokość otrzymanego czynszu
• dopuszczalne wydatki
• koszty kapitałowe

Wykaz ten powinien być poparty dokumentami, takimi jak księgi najmu, rachunki, faktury i wyciągi bankowe.

1) Dochód w postaci czynszu

Informacje, które musisz zachować, to:
• wysokość czynszu należnego i otrzymanego
• wszelkie usługi, za które pobierana jest osobna opłata – na przykład wyżywienie, pranie itd.
• daty wynajmu nieruchomości


2) Dopuszczalne wydatki

Powinieneś prowadzić także szczegółowy wykaz wszystkich kosztów poniesionych w związku z wynajmowaniem nieruchomości i zarządzaniem nią. Dopuszczalne wydatki pozwolą na obniżenie ostatecznego zysku, od którego zapłacisz podatek. Zaliczają się do nich następujące koszty lub ich część:
• wynagrodzenie agencji nieruchomości oraz koszty obsługi prawnej i księgowej
• ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia – tylko tej jego części, która jest wynajmowana
• oprocentowanie pożyczki hipotecznej
• konserwacja i naprawy – ale nie prace, mające poprawić standard nieruchomości
• rachunki za media, takie jak gaz, woda i elektryczność
• czynsz, opłata za dzierżawę gruntu i opłata za obsługę
Council Tax, czyli podatek lokalny
• reklama
• inne koszty bezpośrednio związane z wynajmem nieruchomości, jak np. koszt połączeń telefonicznych

Upewnij się, że jesteś w stanie oddzielić koszty prywatne od biznesowych.

3) Koszty kapitałowe

Możesz obniżyć kwotę zysku, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia Twojego podatku, korzystając z odliczeń z tytułu kosztów umeblowania lub wyposażenia wynajmowanego lokalu. Możliwe, że będziesz także mógł odliczyć określone koszty kapitałowe wyposażenia związanego z Twoją działalnością obejmującą wynajem nieruchomości. Będziesz musiał zachować szczegóły dotyczące kosztów i daty zakupu poszczególnych przedmiotów. Wykaz ten powinien być poparty dokumentami, takimi jak księgi najmu, rachunki, faktury i wyciągi bankowe. Upewnij się także, że jesteś w stanie oddzielić koszty prywatne od biznesowych.

Więcej o kosztach i odliczeniach od dochodu z wynajmu nieruchomości mieszkalnych – More about expenses and allowances on residential property income. Self Assessment: ogólny poradnik dotyczący prowadzenia dokumentacji – Self Assessment: a general guide to keeping records


Jeśli wypełniasz formularz Self Assessment

Jeśli Twój całkowity roczny dochód pochodzący z nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii w roku 2009-10 wyniesie mniej niż £68,000, możesz zsumować wszystkie wydatki i umieścić je w deklaracji jako jedną kwotę. Jeżeli jednak dochód ten wyniesie £68,000 lub więcej, będziesz musiał zamieścić osobny wykaz poniesionych kosztów. Tax Office w każdej chwili może poprosić Cię o przedstawienie stosownych dokumentów. Dlatego też zawsze zachowuj szczegółowe informacje, nawet jeśli Twój dochód wyniósł mniej niż £68,000.

Jak zrozumieć i wypełnić deklarację podatkową w systemie Self Assessment? – Understanding and completing a Self Assessment tax return


Jeśli nie wypełniasz formularza Self Assessment

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, a Twój podlegający opodatkowaniu dochód z nieruchomości wynosi mniej niż £2,500, podatek od tego dochodu może zostać odprowadzony w ramach systemu PAYE, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w Twoim kodzie podatkowym. Każdego roku Tax Office prześle Ci formularz P810, w którym powinieneś zgłosić uzyskany dochód. Aby wypełnić formularz prawidłowo, musisz prowadzić odpowiednią dokumentację. Tax Office może również poprosić Cię o wgląd w dokumenty, aby sprawdzić czy podane przez Ciebie informacje są prawdziwe. Jeśli Twój całkowity roczny dochód wynosi £2,500 lub więcej, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return).


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jak długo należy przechowywać dokumentację?

Musisz zachować wszelkie dokumenty dotyczące danego roku podatkowego przez okres kolejnych 6 lat, bez względu na to czy wypełniałeś deklarację podatkową, czy też nie.


Jeśli pobierasz czynsz w ramach programu „Rent a Room””

Jeżeli korzystasz z programu Rent a Room, nie musisz prowadzić rejestru ponoszonych kosztów, gdyż i tak nie możesz wystąpić o ich zwrot w ramach programu. Jeśli jednak Twój czynsz przekroczy określony limit (£4,250), możesz wystąpić o zapłacenie podatku od całkowitego pobranego czynszu po odliczeniu kosztów. Dlatego też dobrze jest (na wszelki wypadek) zachować wszystkie dokumenty związane z wynajmem nieruchomości. Więcej informacji na temat uczestnictwa i wycofywania się z programu znajdziesz w głównym artykule.

Więcej informacji o programie „Rent a Room” – More about the Rent a Room scheme


Dokumentacja związana z zakupem lub sprzedażą nieruchomości pod wynajem

Jeśli sprzedasz lub w inny sposób pozbędziesz się nieruchomości, która nie jest Twoim głównym miejscem zamieszkania i której wartość wzrosła od chwili jej nabycia, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Przy obliczaniu zysku ze sprzedaży możesz odliczyć niektóre z poniesionych kosztów, dlatego też powinieneś być w stanie udokumentować:
• datę zakupu bądź nabycia nieruchomości
• datę sprzedaży lub pozbycia się nieruchomości
• cenę zakupu i sprzedaży
• wszelkie dodatkowe koszty zakupu lub sprzedaży, takie jak opłata skarbowa (Stamp Duty) lub opłaty prawnicze
• koszty i daty wprowadzonych ulepszeń

Mogą także przysługiwać Ci inne rodzaje ulg i odliczeń, w zależności od tego, jak długo nieruchomość znajdowała się w Twoim posiadaniu i czy kiedykolwiek ją zamieszkiwałeś. Jeśli posiadasz tylko jednego sublokatora, nie wpłynie to na ulgi przysługujące Ci przy sprzedaży Twojego własnego domu, pod warunkiem, że osoba ta mieszka razem z Twoją rodziną. Przy większej liczbie sublokatorów uznaje się, że przeznaczyłeś część swojego domu pod wynajem, w związku z czym może obowiązywać Cię podatek od zysków kapitałowych. Jeśli nieruchomość była umeblowana i wynajmowana w okresie wakacyjnym, dostępne są specjalne ulgi od podatku Capital Gains Tax.

Korzyści podatkowe w przypadku umeblowanych nieruchomości wynajmowanych w okresie wakacyjnym – Tax advantages of furnished holiday lettings. Podatek przy zakupie nieruchomości – Tax on selling property


Dokumenty niezwiązane z finansami

Musisz także posiadać dokumenty, potwierdzające, że oddana pod wynajem nieruchomość spełnia określone standardy bezpieczeństwa.

Wynajmowanie części własnego domu – Letting your home


Inne przydatne linki

Pobierz informator dotyczący gruntów i nieruchomości przy rozliczeniu podatkowym w ramach Self Assessment – Download land and property helpnotes for Self Assessment (PDF document 93K). Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w przypadku wynajmowanych nieruchomości – Health and safety regulations when you let your home. Bezpieczne instalacje gazowe a prawo – Gas safety and the law. Obowiązki właścicieli i lokatorów wynajmowanych mieszkań – Landlords' and tenants' responsibilities


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL