Podatki w UK

Self Assessment Statement

Po otrzymaniu Twojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnionej w ramach systemu Self Assessment, HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci Self Assessment Statement – czyli wykaz należnej kwoty podatku i informacje o sposobach płatności. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, dokument będzie zawierał informacje o przysługującej Ci kwocie zwrotu. Osoby, które złożyły deklarację za pośrednictwem Internetu, mogą obejrzeć powyższy dokument w Internecie, jeszcze przed otrzymaniem jego papierowej wersji.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Ile i kiedy musisz zapłacić?

Rachunek, który musisz zapłacić, nie zawsze będzie zawierał kwotę, którą otrzymałeś, wypełniając swoją deklarację w systemie Self Assessment. Ewentualne różnice mogą być spowodowane wyrównaniami (balancing payments) za ubiegły rok lub płatnościami zaliczkowymi (payments on account) na poczet roku obecnego.

1) Płatności wyrównawcze

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić wyrównanie za poprzedni rok podatkowy. W skład tej kwoty wchodzą zaległości podatkowe, a także odsetki i kary za zwłokę. Balancing payment uwzględnia także wszystkie wpłaty, których już dokonałeś. Ostateczny termin dokonania tej płatności to 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego. Przykładowo, kwota wyrównania za rok 2008-09 (trwający od 6 kwietnia 2008 do 5 kwietnia 2009) musi zostać uiszczona do dnia 31 stycznia 2010.

2) Płatności zaliczkowe

Płatności te zazwyczaj są dokonywane na poczet bieżącego roku podatkowego. Będziesz musiał dokonać dwóch wpłat; pierwszej w terminie do 31 stycznia danego roku podatkowego i drugiej – do 31 lipca. Wysokość każdej z tych kwot stanowi 50% podatku należnego za ubiegły rok podatkowy. Przykładowo, za rok podatkowy 2009-10 (od 6 kwietnia 2009 do 5 kwietnia 2010) pierwszej płatności zaliczkowej należy dokonać do dnia 31 stycznia 2010. Termin kolejnej płatności upływa 31 lipca 2010. Płatności zaliczkowe są wymagane, jeśli Twój podatek za poprzedni rok podatkowy przekroczył £500 – w przypadku roku 2007-08 i lat wcześniejszych – lub £1,000 – od roku 2008-09 włącznie – z wyjątkiem przypadków, gdy ponad 80% należności za rok poprzedni zostało pokryte przez podatek odprowadzony „u źródła”. Jeśli, na przykład, Twój podatek za rok 2008-09 wyniósł mniej niż £1,000, nie będziesz musiał dokonywać płatności zaliczkowych na poczet podatku za rok 2009-10 w terminach 31 stycznia i 31 lipca 2010 – należny podatek za ten rok zapłacisz w całości 31 stycznia 2011.


Jeśli uważasz, że płatności zaliczkowe są zbyt wysokie

Jeżeli wiesz, że Twoje dochody w bieżącym roku podatkowym będą niższe niż w roku ubiegłym, możesz poprosić o obniżenie płatności zaliczkowych. Pamiętaj jednak, że:
• będziesz musiał zapłacić odsetki, jeśli HMRC odkryje w późniejszym okresie, że wyższy podatek był należny
• może grozić Ci kara pieniężna, jeśli dokonane obniżenie płatności okaże się bezpodstawne

Możesz obniżyć płatności zaliczkowe, wypełniając deklarację podatkową i uzasadniając swoją prośbę w sekcji Additional Information (Informacje dodatkowe). Możesz skorzystać z formularza SA303, aby wystąpić o obniżenie płatności lub zmienić wcześniej złożony wniosek w tej sprawie. Jeśli zdasz sobie sprawę, że obniżyłeś płatności zbyt drastycznie – np. kiedy Twoje dochody okażą się wyższe niż przewidywałeś – niezwłocznie poinformuj o tym swoją placówkę Tax Office. Możesz to zrobić, wypełniając formularz SA303 lub dzwoniąc do HMRC pod numerem podanym w otrzymanym Self Assessment Statement. Zwlekając, ryzykujesz konieczność zapłaty odsetek, dodatkowych obciążeń lub kary.

Przejdź do formularza SA303: Wystąp o obniżenie płatności zaliczkowych – Go to form SA303 Claim to reduce payments on account


Pomyłki

Jeśli HMRC odkryje błąd w Twoich obliczeniach, otrzymany wykaz będzie zawierał właściwą kwotę. Otrzymasz także obliczenia podatkowe, obrazujące, w jaki sposób HMRC otrzymało ostateczny wynik.


Zawarte informacje

W prawym górnym rogu dokumentu znajdują się:
• numer dokumentu i data
• Twój 10-cyfrowy numer podatnika UTR (Unique Taxpayer Reference number)
• Twój numer ubezpieczenia National Insurance
• jeśli jesteś zatrudniony – numer identyfikacji podatkowej Twojego pracodawcy

Znajdziesz tam także numery telefonu, pod które możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Poszczególne sekcje dokumentu

Dokument będzie zwierał podsumowanie roku ubiegłego (należną wtedy kwotę podatku) oraz wykaz zmian, które zaszły od tamtego czasu. Będą to na przykład:
• kwoty, które wpłaciłeś – opatrzone symbolem CR
• podatek należny za ubiegły rok podatkowy – balancing payment
• wszelkie naliczone kary
• należne odsetki i dodatkowe obciążenia (surcharges)
• wykaz należnych teraz płatności zaliczkowych – payments on account
• płatności zaliczkowe należne w przyszłości (w ciągu najbliższych 45 dni)
• wszelkie zwroty, które Ci się należą – oznaczone jako CR – niektóre z nich muszą zostać poddane wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa, w związku z czym ich wypłata może nastąpić z kilkudniowym opóźnieniem względem daty podanej w dokumencie
• przysługujące Ci odsetki, jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek – oznaczone jako CR
• podsumowanie (balance) Twojej sytuacji podatkowej

Jeśli musisz dokonać wpłaty, znajdziesz odcinek z kwotą (payslip) w dolnej części dokumentu. Na jego odwrocie znajdziesz informacje o możliwych sposobach uiszczenia płatności.


Kary, odsetki i obciążenia

Jeśli spóźnisz się z zapłatą należnego podatku, HMRC może naliczyć dodatkowe odsetki, kary i obciążenia. W rachunku mogą znaleźć się także odsetki i/lub kary naliczone z powodu błędów wykrytych w trakcie sprawdzania Twojej deklaracji podatkowej.

Jak zapłacić podatek: dowiedz się więcej – How to pay your tax: find out more. Aktualnie obowiązujące terminy składanie deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties: read the current dates. Dowiedz się więcej o weryfikacji informacji podanych w deklaracji podatkowej – Checks into your tax return: learn more


Kiedy wydaje się Self Assessment Statement?

Dokument Self Assessment Statement powinieneś otrzymać:
• w terminie do 45 dni przed wyznaczonym terminem płatności
• kiedy niezapłacona kwota podatku zostanie odprowadzona od Twoich dochodów w ramach systemu PAYE
• jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek
• jeśli weryfikacja Twojej deklaracji podatkowej spowodowała zmianę należnej kwoty podatku
• jeśli któraś z kwot, podanych w zeszłorocznym bilansie, uległa zmianie


Dostęp internetowy

Jeśli składasz swoją deklarację przez Internet, Twój podatek zostanie obliczony automatycznie, dzięki czemu od razu poznasz należną kwotę. Będziesz miał także dostęp do podsumowań z poprzednich lat oraz informacji dotyczących Twojej sytuacji podatkowej w przeszłości. Niezależnie od tego, otrzymasz także wersję papierową dokumentu, którą HMRC powinno przesłać na 45 dni przed wyznaczonym terminem płatności.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem usługi Self Assessment Online i aktywowałeś swoje konto, możesz zobaczyć swoje podsumowanie w Internecie. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, możesz zrobić to teraz – nawet jeśli przesłałeś już do HMRC papierową wersję deklaracji.

Zaloguj się w serwisie internetowym HMRC, aby obejrzeć swój dokument self Assessment Statement – Log in to HMRC’s Online Services to view your Self Assessment Statement. Złóż deklarację podatkową przez Internet: dowiedz się o korzyściach i sposobie rejestracji – File your tax return online: find out how about the benefits and how to register


Inne przydatne linki

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties. Jak uiścić płatności w systemie Self Assessment – How to pay Self Assessment


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Self Assessment Statement”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL