Podatki w UK

Sposób opodatkowania benefitów

Niektóre z benefitów wypłacanych przez opiekę społeczną (social security) zaliczają się do dochodów podlegających opodatkowaniu. Aby mieć pewność, że płacisz podatek według właściwej stawki, musisz wiedzieć, które benefity są uwzględniane dla celów podatkowych.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Świadczenia podlegające opodatkowaniu

Jeżeli płacisz podatek, korzystając z systemu Self Assessment, będziesz musiał doliczyć do swoich dochodów wszystkie benefity podlegające opodatkowaniu. Do najczęściej wypłacanych, podlegających opodatkowaniu benefitów zaliczają się:
Bereavement Allowance, czyli zasiłek żałobny
• część zasiłku dla osób niezdolnych do pracy Incapacity Benefit – nie podlega on opodatkowaniu przez 28 pierwszych tygodni
• część zasiłku dochodowego Income Support – nie podlega on opodatkowaniu, jeśli poszukujesz pracy i nie zarejestrowałeś się jako osoba bezrobotna
contribution-based Employment and Support Allowance, czyli zależny od składek zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy (jeśli odprowadziłeś wystarczającą kwotę składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance)
• emerytury wypłacane w ramach programu Industrial Death Benefit (w przypadku śmierci związanej z wykonywaną pracą)
Carer’s Allowance, czyli zasiłek dla opiekunów – nie podlegają opodatkowaniu dodatki na dzieci, pozostające na Twoim utrzymaniu
Jobseeker’s Allowance, czyli zasiłek dla bezrobotnych
• emerytury; emerytura państwowa (State Pension) podlega opodatkowaniu, jednak – w przeciwieństwie do emerytur zakładowych (company pensions) – jest ona wypłacana w całości, przed odprowadzeniem podatku, w związku z czym musisz poinformować placówkę Tax Office o fakcie jej pobierania
Statutory Sick Pay, czyli ustawowy zasiłek chorobowy
Statutory Maternity Pay, czyli ustawowy zasiłek macierzyński
Widowed Parents' Allowance, czyli zasiłek dla owdowiałych rodziców

Pełna lista benefitów podlegających opodatkowaniu i sytuacji wyjątkowych – Check a full list of taxable benefits and exceptions


Benefity niepodlegające opodatkowaniu

Istnieją także benefity, od których nie będziesz musiał zapłacić podatku. Do najczęściej wypłacanych, nieopodatkowanych benefitów zaliczają się:
Attendance Allowance, czyli dodatek pielęgnacyjny
Back to Work Bonus, czyli bonus wypłacany z okazji powrotu do pracy
Bereavement Payment, czyli zapomoga żałobna
Child Benefit, czyli zasiłek na dziecko
Child’s Special Allowance, czyli specjalny zasiłek na dziecko
Child Tax Credit, czyli dodatek dziecięcy
Cold Weather Payments, dodatek klimatyczny
Council Tax Benefit, czyli zasiłek na pokrycie podatku lokalnego
Constant Attendance Allowance, czyli dodatek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki
Disability Living Allowance, czyli zasiłek dla osób niepełnosprawnych
Severe Disablement Allowance, czyli zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
Guardian’s Allowance, czyli zasiłek dla opiekunów
Housing Benefit, czyli zasiłek mieszkaniowy
Incapacity Benefit, czyli zasiłek dla osób niezdolnych do pracy – wypłacany przez pierwsze 28 tygodni
Income Support, czyli zasiłek dochodowy – podlega opodatkowaniu, jeśli bierzesz udział w strajku przez okres rozwiązywania sporu zbiorowego
income-related Employment and Support Allowance (ESA) – zależny od dochodów
• Industrial Injuries Benefit, czyli zasiłek dla osób, których niepełnosprawność lub choroba jest następstwem wykonywanej pracy
Invalidity Benefit, czyli zasiłek inwalidzki – zastąpiony w roku 1995 przez Incapacity Benefit, ale wciąż wypłacany w przypadku wniosków złożonych przed kwietniem 1995
Maternity Allowance, czyli zasiłek macierzyński
Pensioner’s Christmas Bonus, czyli dodatek świąteczny dla emerytów
Reduced Earnings Allowance, czyli zasiłek z tytułu obniżonych zarobków
Retirement Allowance, czyli zasiłek emerytalny
Severe Disablement Allowance, czyli zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
• środki pochodzące z funduszu socjalnego (nieoprocentowane pożyczki), wypłacane osobom o niskich dochodach, mające pomóc im w ciężkiej sytuacji finansowej w pokryciu kosztów utrzymania dzieci lub kosztów pogrzebu, a także wypłacane w postaci grantów z opieki społecznej (community care grants)
War Widow’s Pension, czyli emerytura dla wdów po kombatantach wojennych – jeśli przysługuje Ci ta emerytura, ale nie otrzymujesz jej lub otrzymujesz niską stawkę, ze względu na inny pobierany już rodzaj benefitu, możesz zostać zwolniona z podatku od innych pobieranych benefitów
Winter Fuel Payment, czyli zimowe dopłaty do ogrzewania
Working Tax Credit, czyli dodatek dla osób o niskich zarobkach

Pełna lista benefitów, które nie podlegają opodatkowaniu – A full list of benefits that aren’t taxable. Zwolnienia w przypadku emerytury dla wdów po kombatantach wojennych i innych benefitów: dodatkowe informacje – Exemptions for War Widow’s Pension and related benefits: learn more


Uwagi

Zasiłek Employment and Support Allowance (ESA) może podlegać opodatkowaniu lub nie. Jeśli Twój zasiłek ESA jest zależny od odprowadzonych składek (contribution-based), będziesz musiał zapłacić od niego podatek. Jeśli Twój zasiłek ESA jest zależny od dochodów (income -related), nie podlega on opodatkowaniu. W niektórych przypadkach zasiłek Invalidity Benefit może zostać zmieniony na ESA. W przypadku zmiany zasiłku Invalidity Benefit na zależny od składek ESA, otrzymywany zasiłek pozostaje wolny od podatku. Jeśli zamiast nieopodatkowanego zasiłku Invalidity Benefit lub Income Support zaczniesz pobierać zależny od składek ESA, otrzymywany zasiłek będzie podlegał opodatkowaniu. W przypadku gdy zaczniesz pobierać zasiłek ESA zależny od dochodów, ten nowy benefit nie będzie podlegał opodatkowaniu.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Informowanie o zmianach

Jeśli zaczniesz lub przestaniesz pobierać określone benefity, zmiana taka może wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego. Im wcześniej skontaktujesz się w tej sprawie z Tax Office, tym szybciej otrzymasz zaktualizowany kod podatkowy, gwarantujący prawidłowe obliczenie podatku.


Jeśli już płacisz podatek

Jeśli przestaniesz pobierać benefity podlegające opodatkowaniu, poinformuj o tym Tax Office, aby uniknąć zawyżonego wysokiego podatku. Jeżeli zacząłeś pobierać nowe benefity, w tym także emeryturę państwową (State Pension), poinformuj o tym Tax Office – w ten sposób unikniesz nagromadzenia się zaległości podatkowych, w wyniku pobierania benefitów podlegających opodatkowaniu.


Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś płacić podatek

Obliczając ewentualny należny podatek pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie podlegające opodatkowaniu benefity (w tym także State Pension) jako część Twoich całkowitych dochodów. Dane kontaktowe swojej placówki Tax Office znajdziesz we wszelkiej otrzymanej od nich korespondencji. Możesz je także znaleźć w Internecie.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices. Znajdź swoją placówkę Tax Office, korzystająć z centrum informacyjnego HMRC – Find your Tax Office through a HMRC Enquiry Centre


Inne przydatne linki

Podatki: informacje dla początkujących – Beginner’s guide to tax. Benefity: informacje dla początkujących – Beginner’s guide to benefits. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to fill in a tax return? Czy musisz płacić podatek na emeryturze? – Taxpayer or non-taxpayer in retirement?. Benefity i pomoc w przypadku powrotu do pracy – Benefits and help when going back to work. Porady i pomoc dla osób poszukujących pracy – Help and advice when looking for work


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Sposób opodatkowania benefitów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL