Podatki w UK

Stamp Duty – opłata skarbowa

Stamp Duty, czyli opłata skarbowa, to podatek naliczany w przypadku zakupu nieruchomości oraz udziałów. Obecnie jednak w przypadku zakupu nieruchomości prawie zawsze obowiązuje Stamp Duty Land Tax (SDLT), czyli podatek od zakupu nieruchomości. W przypadku zakupu udziałów zwykle należy uiścić Stamp Duty Reserve Tax, czyli podatek od zakupu udziałów, poza transakcjami „na papierze”, dla których w dalszym ciągu obowiązuje opłata skarbowa Stamp Duty.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Opłata skarbowa w przypadku nieruchomości

Do grudnia 2003 w przypadku transakcji dotyczących gruntów i nieruchomości powyżej określonej wartości obowiązywała opłata skarbowa. Po 1 grudnia 2003 zastąpił ją podatek od zakupu nieruchomości (Stamp Duty Land Tax). Opłata skarbowa wciąż obowiązuje, jeśli kupujesz nieruchomość, dla której umowa kupna/sprzedaży została sporządzona przed 10 lipca 2003, a dokumenty przekazania własności nie zostały jeszcze „podbite”. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, dodatkowe informacje – także dotyczące opieczętowania dokumentów i terminu uiszczenia opłaty skarbowej – znajdziesz w poniższym informatorze na stronach HM Revenue & Customs (HMRC).

Podatki przy zakupie nieruchomości – Tax on buying property. Opłata skarbowa w przypadku przekazania gruntów przed grudniem 2003 – Stamp Duty on land transfers before December 2003


Opłata skarbowa w przypadku zakupu udziałów

Przy zakupie udziałów musisz uiścić opłatę skarbową, jeśli transakcja odbywa się „na papierze”, lub podatek od zakupu udziałów, jeśli transakcja odbywa się drogą elektroniczną. Ponieważ udziały są przeważnie przekazywane przez maklerów drogą elektroniczną, w większości przypadków obowiązywał będzie podatek od ich zakupu (Stamp Duty Reserve Tax). Podatek jest naliczany automatycznie z chwilą realizacji transakcji. Jeśli kupujesz udziały korzystając z formularza przekazania akcji (stock transfer form) , jest to równoznaczne z transakcją na papierze i należy uiścić zwykłą opłatę skarbową. Pamiętaj, że opłatę skarbową musisz uiścić w chwili przekazania, a nie w chwili emisji akcji.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Podatek w przypadku zakupu udziałów – Tax on buying shares


Inne przydatne linki

Kupno i sprzedaż domu (sekcja dotycząca domu i społeczności) – Buying and selling your home (home and community section). Podatek od oszczędności i inwestycji – Tax on savings and investments. Udziały, fundusze powiernicze i fundusze inwestycyjne – Shares, unit trusts, investment trusts. Jak uzyskać poradę dotyczącą Twoich oszczędności i inwestycji – Getting advice on your savings and investments


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Stamp Duty – opłata skarbowa”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL