Podatki w UK

Self-employed

Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment – samozatrudnienie). Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jesteś wtedy odpowiedzialny za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). Co roku musisz składać zeznanie podatkowe. Możliwe, że również będziesz musiał zarejestrować się na VAT. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL