Podatki w UK

Terminy składania deklaracji i kary

Rok podatkowy (trwający od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego) zawiera pewne kluczowe daty, które są terminami nadsyłania deklaracji podatkowych i uiszczania płatności. Należy o nich pamiętać – w przeciwnym razie HM Revenue & Customs (HMRC) ma prawo naliczyć kary i obciążenia za zwłokę.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Otrzymanie deklaracji

Wkrótce po rozpoczęciu nowego roku podatkowego (6 kwietnia) HMRC skontaktuje się z Tobą, jeśli uważa, że powinieneś wypełnić deklarację podatkową. Może to być konieczne, jeśli wypełniałeś deklarację podatkową w przeszłości lub jeśli poprosiłeś o jej przesłanie. Jeśli złożysz deklarację w formie papierowej, otrzymasz deklarację papierową także w roku następnym. Jeśli złożysz deklarację za pośrednictwem Internetu, zamiast deklaracji otrzymasz pisemne wezwanie do złożenia deklaracji (tzw. Notice to File). Jeżeli pomimo braku kontaktu ze strony HMRC uważasz, że musisz wypełnić deklarację podatkową, kliknij poniższy link.

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to complete a tax return?


Terminy

1) 31.października: wszystkie deklaracje papierowe

Deklaracja przesłana w formie papierowej musi zostać dostarczona do HMRC przed północą 31 października.

Termin składania deklaracji papierowych może ulec przesunięciu w następujących wypadkach:

• jeśli otrzymasz wezwanie do złożenia deklaracji po 31 października – w takim wypadku masz trzy miesiące od chwili otrzymania wezwania, jeśli chcesz złożyć deklarację w formie papierowej

• jeśli wypełniasz deklarację podatkową, ponieważ Twoja wersja deklaracji nie jest dostępna w formie elektronicznej (np. w przypadku Non-Resident Companies) lub jeśli HMRC nie pozwoliło Ci na złożenie deklaracji przez Internet – w takich wypadkach masz czas do 31 stycznia

2) 31.stycznia: deklaracje elektroniczne

Deklaracje składane przez Internet muszą dotrzeć do HMRC przed północą 31. stycznia. Wcześniejszy termin obowiązuje, jeśli należny podatek jest niższy niż £2,000 i chcesz, aby HMRC pobrało go metodą PAYE, zmieniając Twój kod podatkowy na następny rok podatkowy. W takim wypadku musisz przesłać elektroniczną wersję deklaracji przed 30 grudnia. HMRC spróbuje zmienić Twój kod podatkowy, ale nie zawsze jest to możliwe. Dlatego też przygotuj się na to, że będziesz musiał dokonać jednorazowej płatności do 31 stycznia. Termin nadsyłania deklaracji może być późniejszy niż 31 stycznia wyłącznie w przypadku otrzymania wezwania do złożenia deklaracji po 31 października. Następnie będziesz miał trzy miesiące od dnia otrzymania wezwania na złożenie deklaracji drogą elektroniczną.


Potwierdzenie odbioru

HMRC nie wydaje potwierdzeń odbioru deklaracji podatkowych. Niemniej jednak, jeśli złożysz zeznanie przez Internet, w chwili dostarczenia Twojej deklaracji na monitorze wyświetli się potwierdzenie odbioru.


Kary za zwłokę

Złożenie deklaracji po upływie ostatecznego terminu pociąga za sobą automatyczną karę w wysokości £100. W przypadku spółki składającej Partnership Tax Return kara za zwłokę wynosi £100 na każdego z partnerów. W przypadku Trust and Estate Tax Return, karą w wysokości £100 zostanie obciążony fundusz lub majątek.


Usprawiedliwienie spóźnienia

W przypadku rozsądnego uzasadnienia nadesłania deklaracji po upływie ostatecznego terminu możesz uniknąć kary. Brak tutaj sztywno-ustalonych reguł, jednak przeważnie zwłoka musi być spowodowana wyjątkowymi lub poważnymi, niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami, na które nie miałeś żadnego wpływu.

Przykłady uzasadnień, które HMRC może zaakceptować to:
• zniszczenie dokumentacji (w wyniku kradzieży, pożaru lub powodzi), na której odtworzenie nie miałeś wystarczająco dużo czasu
• zagrażająca życiu choroba, np. zawał serca, przez którą nie mogłeś zająć się na czas swoimi sprawami podatkowymi
• śmierć partnera na krótko przed terminem składania deklaracji – możliwe, że będziesz musiał udowodnić, że podjąłeś kroki w celu wypełnienia deklaracji zanim nastąpiła śmierć
• akcja strajkowa poczty (Royal Mail) trwająca przez dłuższy okres czasu
• problemy z korzystaniem z systemu internetowego, których obejście było niemożliwe – będziesz musiał podać szczegóły dotyczące błędu, który się pojawił


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

W przypadku, gdy uważasz, że Twoje spóźnienie jest należycie uzasadnione, możesz poprosić o ponowne rozważenie obciążenia Cię karą za zwłokę. HMRC przeanalizuje podane informacje i wszelkie dostępne dowody. Powinieneś złożyć swój wniosek jak najszybciej, nie czekając na naliczenie kary.

Aby złożyć wniosek, skontaktuj się na piśmie ze swoją placówką Tax Office, podając następujące informacje:
• Twoje imię, nazwisko oraz numer podatnika (Unique Taxpayer Reference), który znajdziesz w dokumentach takich jak np. deklaracja podatkowa lub Self Assessment Statement
• datę wysłania deklaracji podatkowej
• powody spóźnienia

Co można uznać za rozsądne uzasadnienie złożenia deklaracji podatkowej z opóźnieniem? – What counts as a reasonable excuse for filing your online return late. Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office


Wezwanie do zapłaty

Jeśli HMRC nie otrzyma Twojej deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, może wystąpić o zapłatę oszacowanej kwoty podatku. Jest to tzw. determination. Ponieważ płatność nastąpi z opóźnieniem, zostaniesz także poproszony o zapłacenie odsetek od oszacowanej kwoty podatku. Jedynym sposobem zmienienia oszacowanej kwoty jest przesłanie wypełnionej deklaracji podatkowej. Będziesz także musiał zapłacić karę za zwłokę – a dalsze zwlekanie z przesłaniem deklaracji może grozić kolejnymi karami.


Terminy zapłaty

1) 31. stycznia

Musisz zapłacić należny podatek przed 31 stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego. Przykładowo, podatek należny za rok 2008-09 (który kończy się 5 kwietnia 2009) musisz zapłacić przed 31 stycznia 2010. Termin płatności jest taki sam – bez względu na to, czy zdecydujesz się na złożenie deklaracji w wersji papierowej, czy elektronicznej.

Będziesz musiał zapłacić jedną lub obydwie z poniższych kwot:
balancing payment, czyli wyrównanie podatku zaległego za poprzedni rok podatkowy (możliwe, że należny podatek został już częściowo odprowadzony)
• pierwszą z dwóch płatności zaliczkowych (payments on account) – na poczet podatku za obecny rok – to, czy musisz je uiścić, będzie zależało od wysokości należnego podatku oraz rodzaju Twoich dochodów

Zazwyczaj otrzymasz Self Assessment Statement – podsumowanie Twojej sytuacji podatkowej. Jeśli nie otrzymasz tego dokumentu przed terminem płatności, będziesz musiał obliczyć należny podatek samodzielnie, w oparciu o swoje kalkulacje i podsumowania z lat ubiegłych, lub dokonując rejestracji w serwisie Self Assessment Online i korzystając z opcji podglądu konta – View Account.

2) 31. lipca

Jeśli poproszono Cię o dokonanie płatności zaliczkowych, jest to termin drugiej płatności. Przykładowo, 31 lipca 2010 dokonałbyś drugiej wpłaty na poczet podatku za rok podatkowy 2009-10.

Self Assessment Statement: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement


Odsetki i dodatkowe obciążenia

Jeśli spóźnisz się z zapłatą należnego podatku, HMRC naliczy odsetki za okres od ostatecznego terminu zapłaty do chwili otrzymania płatności. Jeżeli do dnia 28 lutego nie dokonasz płatności, której termin upływa 31 stycznia, możesz zostać obciążony dodatkową płatnością (surcharge) w wysokości 5% całkowitej zaległej kwoty. Opłata ta jest naliczana dodatkowo, niezależnie od odsetek. Jeśli nie zapłacisz należnego podatku do dnia 31 lipca, możesz zostać obciążony kolejną opłatą w wysokości 5% od całkowitej zaległej kwoty.


Inne przydatne linki

Jak uiścić płatności w systemie Self Assessment? – How to pay Self Assessment


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Terminy składania deklaracji i kary”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL