Podatki w UK

Tymczasowe kody podatkowe

Czasami Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Twoją emeryturę będzie musiał skorzystać z tymczasowego kodu podatkowego (jest to tzw. emergency lub special basis tax code), do czasu obliczenia przez HMRC Twojego właściwego kodu podatkowego na dany rok. HMRC może dokonać obliczeń dopiero po uzyskaniu kompletnych informacji dotyczących Twoich dochodów i podatków za cały rok podatkowy.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Czym jest tymczasowy kod podatkowy?

Tymczasowy kod podatkowy (emergency tax code), to kod, z którego Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Ci emeryturę korzysta na specjalnych zasadach, dopóki HMRC nie uzyska informacji umożliwiających ustalenie właściwego kodu podatkowego, który następnie zostanie przekazany pracodawcy (i Tobie). Kod tymczasowy zazwyczaj uwzględnia podstawową kwotę wolną od podatku, Personal Allowance (tym samym gwarantując, że część Twoich dochodów będzie zwolniona od podatku), ale nie bierze pod uwagę dodatkowych ulg i odliczeń, które mogą Ci przysługiwać. Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Ci emeryturę zazwyczaj będzie korzystał z tego kodu do momentu uzyskania od HMRC właściwego kodu, według którego Twój podatek powinien być obliczany.

Tymczasowy kod podatkowy jest ustalany każdego roku i składa się on z litery L poprzedzonej liczbą. Liczba ta to podstawowa, osobista kwota wolna od podatku, czyli Personal Allowance (w roku podatkowym 2011-12 jest to £7 475) podzielona przez 10. W związku z powyższym, tymczasowy kod podatkowy na rok 2011-12 to 747L. W zależności od sposobu obliczania, możesz także spotkać się z wersjami „747L W1” lub „747L M1”, gdzie „W” i „M” oznaczają, odpowiednio, „tydzień” (week) i „miesiąc” (month) – w przypadku gdy proporcjonalna część Personal Allowance będzie Ci wypłacana przez pozostałą część roku podatkowego. 747L to także właściwy kod podatkowy w przypadku osób, którym przysługuje wyłącznie stawka podstawowa Personal Allowance; w takim wypadku nie jest to kod tymczasowy i przyznana kwota wolna od podatku jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Aby dowiedzieć się, czy otrzymałeś tymczasowy kod podatkowy, przejdź do sekcji „Kiedy przyznaje się tymczasowy kod podatkowy?”


Kiedy zostaje przyznany?

Tymczasowy kod podatkowy może Ci zostać przydzielony, jeżeli:
• podjąłeś nową pracę i nie posiadasz formularza P45 od poprzedniego pracodawcy za ten sam rok podatkowy
• podjąłeś pierwszą pracę w danym roku podatkowym, w którym nie pobierałeś żadnych opodatkowanych benefitów, emerytury państwowej, ani emerytury zakładowej
• podjąłeś nowa pracę, ale nie jest to Twoje jedyne zatrudnienie lub w tym samym roku pobierałeś podlegające opodatkowaniu benefity
• podjąłeś nową pracę, ale przed jej rozpoczęciem byłeś samozatrudniony (self-employed)
• Twój kod podatkowy w ciągu roku uległa zmianie, na przykład gdy zacząłeś pobierać świadczenia pracownicze (company benefits) lub emeryturę państwową (State Pension)

Świadczenia pracownicze a kod podatkowy – Company benefits in your tax code. Dowiedz się o związku między emeryturą a kodem podatkowym – Read about tax codes and your pension


Kumulacyjny tymczasowy kod podatkowy

Kumulacyjny tymczasowy kod podatkowy (cumulative emergency tax code) zazwyczaj jest przyznawany osobom, które zaznaczyły opcję A w formularzu P46, informując tym samym pracodawcę, że jest to ich pierwsze zatrudnienie w danym roku podatkowym, w którym nie pobierały podlegającej opodatkowaniu emerytury ani benefitów.


Wpływ kodu kumulacyjnego na wynagrodzenie

Kod ten przewiduje pełną kwotę wolną od podatku (Personal Allowance) przyznaną na resztę roku podatkowego. Dzieje się tak, ponieważ pracodawca może przenieść na okres zatrudnienia kwotę wolną od podatku niewykorzystaną dotychczas w danym roku podatkowym. Ponieważ dopiero zaczynasz pracę, HMRC zakłada, że nie wykorzystałeś jeszcze żadnej części przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku. Podatek odprowadzony w trakcie roku podatkowego w oparciu o ten kod powinien być obliczony prawidłowo.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Kod „week 1” lub „month 1”

Taki kod podatkowy może Ci zostać przyznany, jeśli według przekazanej przez Ciebie pracodawcy części 3 formularza P45 wcześniej korzystałeś z takiego samego kodu lub jeśli zaznaczyłeś opcję B w formularzu P46 – informując tym samym pracodawcę, że miałeś inne zatrudnienie w trakcie danego roku lub pobierałeś podlegające opodatkowaniu benefity – a także w przypadku, gdy Twój kod podatkowy uległ znacznej redukcji.


Wpływ na wynagrodzenie lub emeryturę

Kod ten przyznaje Ci niewykorzystaną część kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance), rozłożoną na okres pozostały do końca danego roku podatkowego. HMRC zakłada, że uzyskałeś już jakieś dochody zwolnione od podatku w okresie przed podjęciem pracy lub że Twój kod podatkowy uległ zmianie. Tymczasowe kody oznaczone jako „week 1” lub „month 1” dotyczą każdego miesiąca lub tygodnia z osobna i przyznają Ci taką samą kwotę wolną od podatku wraz z każdą wypłatą wynagrodzenia. Jako że nie uwzględniają one zmian dotyczących Twoich dochodów lub podatku, które mogły mieć miejsce przed podjęciem przez Ciebie pracy, podatek odprowadzony od Twoich dochodów w danym roku podatkowym może być błędnie obliczony.


Jak otrzymać właściwy kod?

Z chwilą uzyskania przez HMRC szczegółowych informacji dotyczących Twoich wcześniejszych dochodów oraz podatku zapłaconego w danym roku podatkowym, zarówno Tobie jak i pracodawcy zostanie przekazany właściwy kod podatkowy. Na jego podstawie pracodawca będzie odprowadzał podatek od Twoich przyszłych dochodów oraz zwróci Ci nadpłacony podatek. Dlatego właśnie tak istotne jest udzielenie HMRC wszelkich wymaganych informacji.


Otrzymywanie zwrotu

Jeśli uważasz, że z powodu tymczasowego kodu podatkowego zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, powinieneś skontaktować się ze swoją placówką Tax Office w celu uzyskania zwrotu. Aby odzyskać nadpłacony podatek będziesz musiał dostarczyć formularz P60.

Więcej informacji o zwrocie nadpłaconego podatku – More information about claiming a refund. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Co zrobić w przypadku błędnego kodu podatkowego – What to do if your tax code is wrong


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 24.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Tymczasowe kody podatkowe”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL