Podatki w UK

Ulga przy sprzedaży własnego domu

Ulga od domów prywatnych (Private Residence Relief) została stworzona, aby uchronić większość osób przed koniecznością uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) w przypadku sprzedaży ich własnego domu.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Komu przysługuje ulga

Przeważnie, jeśli mieszkałeś w sprzedawanej nieruchomości i była ona Twoim jedynym miejscem zamieszkania przez cały okres jej posiadania, nie będziesz musiał płacić podatku od zysków kapitałowych z jej sprzedaży, gdyż przysługuje Ci specjalna ulga Private Residence Relief. Ulga ta może jednak nie dotyczyć całej nieruchomości w następujących sytuacjach:
• posiadasz ogród bądź grunty o powierzchni przekraczającej pół hektara (jest to mniej więcej rozmiar boiska do piłki nożnej)
• posiadasz rozległe zabudowania dodatkowe
• wykorzystywałeś część nieruchomości wyłącznie w celach biznesowych
• nabyłeś nieruchomość głównie w celu odniesienia zysku na szybkiej sprzedaży

Jeśli sprzedajesz swój dom i posiadasz więcej niż jedną nieruchomość, bądź też wykorzystywałeś część sprzedawanej nieruchomości w celach biznesowych, np. używając jednego pokoju jako biura, odnajmując pokój sublokatorom lub wynajmując komuś okresowo część lub całość nieruchomości, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych. To, czy w dalszym ciągu będzie przysługiwała Ci częściowa ulga Private Residence Relief, zależeć będzie od Twojej indywidualnej sytuacji. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Tax Office prowadzonym przez HM Revenue & Customs (HMRC) – jego pracownicy będą w stanie udzielić Ci wszelkich informacji.

Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office. Więcej informacji o podatku od zysków kapitałowych w razie sprzedaży nieruchomości – More about Capital Gains Tax on selling property


Jeśli już nie mieszkasz w danej nieruchomości

Pełna kwota ulgi Private Residence Relief może Ci przysługiwać, nawet w wypadku gdy nie mieszkasz już w sprzedawanej nieruchomości, pod warunkiem, że:
• nieruchomość ta stanowiła Twoje główne miejsce zamieszkania od chwili zakupu
• gdyby nie to, przysługiwałaby Ci pełna kwota tej ulgi (np. żadna część nieruchomości nie była wykorzystywana wyłącznie w celach biznesowych)
• sprzedajesz nieruchomość przed upływem trzech lat od momentu wyprowadzki lub od momentu, w którym przestała ona być Twoim głównym miejscem zamieszkania


Praca za granicą

Nawet jeśli pracowałeś za granicą, zazwyczaj będziesz traktowany jako mieszkaniec Wielkiej Brytanii (a tym samym będzie przysługiwała Ci ulga Private Residence Relief), pod warunkiem, że spełniasz obydwa następujące warunki:
• zarówno przed jak i po pobycie za granicą mieszkałeś w sprzedawanej nieruchomości
• nie posiadasz innych nieruchomości, na które przysługuje Ci ta ulga

Ulga przysługuje także osobom, których współmałżonek lub civil partner pracował/a za granicą. Ulga ta będzie przysługiwała Ci także za okres spędzony za granicą, nawet jeśli nie wrócisz do Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że pozostanie poza granicami kraju jest spowodowane wymaganiami stawianymi przez Twojego pracodawcę (bądź pracodawcę Twojego współmałżonka/partnera) i związane jest z wykonywaną przez Ciebie pracą.


Jeśli posiadasz więcej niż jeden dom

Jeśli mieszkasz w więcej niż jednej nieruchomości, możesz poinformować Tax Office, która z nich powinna być traktowana jako Twoje główne miejsce zamieszkania (principal residence) dla celów związanych z podatkiem od zysków kapitałowych. Aby móc wytypować daną nieruchomość, musisz być jej mieszkańcem, a nie tylko właścicielem. Wyboru tego należy dokonać do dwóch lat od momentu, w którym nastąpiła zmiana liczby zamieszkiwanych przez Ciebie nieruchomości – bez względu na to, czy liczba ta zmniejszyła się, czy też wzrosła.

1) Nieinformowanie Tax Office o głównym miejscu zamieszkania

Jeśli nie poinformujesz Tax Office w odpowiednim czasie o tym, która nieruchomość stanowi Twoje główne miejsce zamieszkania, kwestia przyznania Ci ulgi Private Residence Relief zostanie rozstrzygnięta w oparciu o dostępne fakty. W związku z tym, rozsądnym wyjściem jest dostarczenie wymaganych informacji przed upływem ustalonych dwóch lat. Wybór ten nigdy nie jest ostateczny. Po wyznaczeniu swojego głównego miejsca zamieszkania możesz w dowolnej chwili skontaktować się z Tax Office, aby nominować inną nieruchomość jako kwalifikującą się do ulgi Private Residence Relief, jednak zmiana ta może sięgać maksymalnie dwa lata wstecz od chwili zgłoszenia. Aby nieruchomość mogła się kwalifikować, musisz ją zamieszkiwać.

2) Pary małżeńskie i civil partnerships posiadające więcej niż jedną nieruchomość

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub w civil partnership i posiadasz przynajmniej dwie nieruchomości, zarówno Ty jak i Twój partner/współmałżonek musicie poinformować swoją placówkę Tax Office, która z nich stanowi Wasze główne miejsce zamieszkania (na potrzeby obliczenia ulgi Private Residence Relief) – musicie wybrać tą samą nieruchomość. Każde z Was będzie musiało także podpisać odpowiednie oświadczenie.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Pobierz informator HMRC dotyczący ulgi od sprzedaży zamieszkiwanej nieruchomości – Download the HMRC helpsheet on Private Residence Relief (PDF, 60K). Zdobądź podstawowe informacje dotyczące podatku od zysków kapitałowych – Learn about the basics of Capital Gains Tax. Więcej informacji o podatku od zysków kapitałowych na stronie HMRC – More about CGT on the HMRC website


Osoby samozatrudnione pracujące w domu

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed) i wykonujesz swój zawód pracując we własnym domu, w dalszym ciągu może przysługiwać Ci ulga Private Residence Relief w przypadku sprzedaży zamieszkiwanej nieruchomości, jeśli tylko cała nieruchomość jest wykorzystywana w celach mieszkalnych, pomimo wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeżeli jednak jakakolwiek część nieruchomości jest wykorzystywana wyłącznie w celach biznesowych, na przykład jako:
• biuro
• magazyn

możliwe, że będziesz musiał odprowadzić podatek Capital Gains Tax od części zysków ze sprzedaży nieruchomości.


Jeśli zakupiłeś nieruchomość dla innej osoby

Jeśli kupiłeś nieruchomość, aby mogła w nim zamieszkać inna osoba i nie mieszkasz w niej, mimo że jesteś właścicielem, w przypadku sprzedaży tej nieruchomości nie będzie przysługiwała Ci ulga. Sytuacja taka jest traktowana jako inwestycja w nieruchomość, w związku z tym w przypadku jej sprzedaży z zyskiem, będziesz musiał odprowadzić podatek od zysków kapitałowych. Alternatywnym rozwiązaniem jest przekazanie lub pożyczenie pieniędzy osobie zamieszkującej nieruchomość, aby umożliwić jej zakup tejże nieruchomości. Jeśli nieruchomość należy do tej osoby i stanowi jej główne miejsce zamieszkania, może ona skorzystać z ulgi Private Residence Relief w przypadku sprzedaży. Ze względu na złożoność kwestii prawnych w powyższej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z porad prawnika. Należy także przeanalizować kwestie dotyczące podatku spadkowego (Inheritance Tax) w przypadku darowizn.

Więcej informacji o podatku od sprzedaży nieruchomości – Find out about tax on selling property


Dodatkowe informacje

Zawsze dobrze jest zwrócić się do Tax Office o pomoc w ocenie konkretnej sytuacji, ponieważ na ostateczną decyzję w sprawie przyznania ulgi wpływ może mieć wiele czynników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku od zysków kapitałowych w przypadku gruntów i umów dzierżawy, informacje przydatne w wypełnianiu tej części deklaracji podatkowej znajdziesz w specjalnym informatorze HS292 publikowanym przez HMRC. Nie zapominaj o jednym: ulga Private Residence Relief nie przysługuje w przypadku gdy nieruchomość (lub jej część) jest wykorzystywana wyłącznie w celach handlowych lub biznesowych.

Dzierżawa ziemi, wycena gruntów oraz podatek od zysków kapitałowych – Land leases, the valuation of land and CGT (PDF, 160K). Więcej informacji o legalizacji związków miedzy osobami tej samej płci – More about civil partnerships


Inne przydatne linki

Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your local Tax Office. Zdobądź podstawowe informacje na temat podatku od zysków kapitałowych – Learn about the basics of CGT. Sprzedaż domu – Selling your home. Przeprowadzka do nowego domu – Moving to your new home. Znalezienie nowej szkoły po przeprowadzce – Finding a new school when you move home


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ulga przy sprzedaży własnego domu”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL