Podatki w UK

Ulga z tytułu składek emerytalnych

Rząd zachęca podatników do oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, oferując ulgi podatkowe z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych. Ulgi te mogą przyczynić się do obniżenia Twojego podatku lub zwiększenia wartości Twoich składek emerytalnych.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Na czym polega ulga?

Sposób przyznawania ulg z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych zależy od tego, czy korzystasz z prywatnego, zakładowego, czy też państwowego planu emerytalnego.

1) Plany emerytalne dla pracowników firm prywatnych i instytucji państwowych

Zazwyczaj pracodawca odprowadzi składki emerytalne od Twojego wynagrodzenia przed odliczeniem podatku (nie jest tak jednak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance contributions). Podatek zostaje obliczony w oparciu o kwotę pozostałą po odprowadzeniu składek emerytalnych. W związku z tym przysługuje Ci pełne odliczenie, bez względu na to, według jakiej stawki obliczany jest Twój podatek. Niektórzy pracodawcy mogą jednak zdecydować się na odprowadzanie składek emerytalnych według systemu stosowanego przez podmioty oferujące prywatne fundusze emerytalne – szczegóły znajdziesz w sekcji „Emerytury prywatne”. Jeśli jesteś lekarzem ogólnym (GP) lub stomatologiem i jesteś objęty programem służby publicznej, część Twoich zarobków jest opodatkowana według systemu dla osób samozatrudnionych, w związku z czym powinieneś wystąpić o ulgę, wypełniając swoją deklarację podatkową w systemie Self Assessment.

Więcej informacji dla lekarzy ogólnych – More information for GPs

2) Emerytury prywatne – personal pensions

Podatek dochodowy (Income Tax) jest obliczany na podstawie Twoich dochodów przed odliczeniem składek emerytalnych, jednak podmiot odpowiadający za wypłacenie Ci emerytury otrzymuje zwrot podatku od rządu według stawki podstawowej w wysokości 20%. W praktyce oznacza to, że na każde £80 wpłacone na fundusz emerytalny, do Twojej puli emerytalnej trafia w rzeczywistości £100. Jeśli kwalifikujesz się do wyższego progu podatkowego, możesz wystąpić o zwrot różnicy w ramach swojej deklaracji podatkowej, bądź też kontaktując się ze swoją placówką Tax Office pisemnie lub telefonicznie. Jeśli płacisz podatek według stawki dodatkowej (additional rate), będziesz musiał wystąpić o zwrot różnicy w ramach wypełnionej deklaracji podatkowej.

3) Wykupiona renta

W przeciwieństwie do podmiotów wypłacających emerytury, większość instytucji wypłacających renty dożywotnie (retirement annuities) – w ramach prywatnych programów emerytalnych powstałych przed rokiem 1988 – nie oferuje opodatkowania „u źródła”, które polegałoby na odprowadzeniu podatku według stawki podstawowej (basic rate). Zamiast tego musisz wystąpić o przysługującą Ci ulgę, wypełniając deklarację podatkową bądź kontaktując się ze swoją placówką Tax Office telefonicznie lub na piśmie.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices

4) Wpływ składek emerytalnych na kwoty wolne od podatku dla osób starszych

Jeśli korzystasz z osobistej kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance) lub z kwoty wolnej dla małżeństw (Married Couple’s Allowance), przysługującej Ci ze względu na wiek, HMRC odejmie kwotę odprowadzanych składek oraz podatek obliczony według składki podstawowej od Twoich całkowitych dochodów, a na podstawie otrzymanej w ten sposób kwoty obliczy wartość przysługujących Ci ulg. Może to wpłynąć na podwyższenie przysługujących Ci kwot wolnych, jeśli Twój dochód przekroczył określony limit. Wysokość przyznawanych ulg podlega jednak pewnym ograniczeniom – więcej dowiesz się w rozdziale poniżej – „Limity ulg podatkowych”.


Jeśli nie płacisz podatku dochodowego

Nawet jeżeli nie płacisz podatku dochodowego, możesz wpłacać pieniądze na prywatny fundusz emerytalny i skorzystać z podstawowej ulgi podatkowej (20%) od pierwszych £2,880 wpłaconych w danym roku. W praktyce oznacza to, że wpłacone przez Ciebie składki w wysokości £2,880 zostaną uzupełnione przez Rząd do kwoty £3,600. Powyżej tej kwoty nie przysługują Ci żadne dodatkowe ulgi.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Ulgi podatkowe w przypadku dopłaty do cudzego planu emerytalnego

Możesz wpłacić pieniądze w ramach prywatnego planu emerytalnego na rzecz innej osoby – np. swojego męża, żony, partnera, dzieci lub wnuków. Otrzymają oni w związku z tym ulgę podatkową według składki podstawowej, jednak w żaden sposób nie wpłynie to na wysokość Twojego podatku dochodowego. W przypadku gdy osoba, na rzecz której dokonasz wpłaty, nie posiada żadnych dochodów, Twoja wpłata może wynieść do £2,880 i zostanie uzupełniona do wysokości £3,600, po uzupełnieniu o ulgę podatkową. Jeśli pozwalają na to zasady danego planu emerytalnego, możesz także wpłacić pieniądze na poczet cudzej emerytury zakładowej. Nie otrzymasz ulgi z tytułu takiej wpłaty, ale osoba, na rzecz której dokonałeś wpłaty, może otrzymać ulgę, wypełniając deklarację podatkową (tax return) lub składając – telefonicznie, bądź na piśmie – wniosek w HMRC.


Limity ulg podatkowych

Możesz odprowadzić dowolną kwotę na dowolną liczbę i rodzaj zarejestrowanych programów emerytalnych oraz co roku możesz uzyskać ulgę z tytułu odprowadzonych składek do wysokości równej 100% Twoich zarobków (zarówno pensji, jak i dochodów wypracowanych w inny sposób), pod warunkiem, że składki te zostaną odprowadzone przez Ciebie zanim ukończysz 75 lat. Jednak istnieje wyznaczona kwota dopuszczalna (annual allowance) którą w danym roku można odłożyć na poczet przyszłej emerytury. W roku podatkowym 2010-11 wynosiła ona £255,000, a w roku 2011-12 zostanie pomniejszona do £50,000. Od kwoty składek odprowadzonych powyżej wyznaczonego limitu będziesz musiał zapłacić podatek w wysokości 40%.

Zasady dotyczące emerytur od kwietnia 2006 – Pension rules from April 2006


Jeśli Twój dochód przekracza £130,000

Rząd zapowiedział, że począwszy od kwietnia 2011, ulga z tytułu odprowadzonych składek emerytalna zostanie zredukowana w przypadku osób, których roczny dochód wynosi £150,000 lub więcej. W kwietniu 2009 wprowadzono specjalną dopuszczalną roczną kwotę składek (special annual allowance), która ma za zadanie powstrzymać podatników od odprowadzania dodatkowych składek, w celu skorzystania z wyższych ulg podatkowych przed zmianą zasad, która nastąpiła w kwietniu 2011. Ta specjalna kwota dotyczy osób, które spełnią wszystkie poniższe warunki:
• ich całkowite oszczędności na poczet emerytury – włącznie z tymi odprowadzonymi przez pracodawcę – przewyższają £20,000
• zmieniły one kwotę odprowadzaną dotychczas na poczet przyszłej emerytury po dniu 22 kwietnia 2009
• ich dochody w obecnym lub którymś w dwóch ubiegłych lat podatkowych wynoszą £150,000 lub więcej

Specjalna dopuszczalna kwota zazwyczaj stanowi różnicę między £20,000 i posiadanymi przez Ciebie oszczędnościami emerytalnymi. Należy także uwzględnić kwotę, o którą Twoje oszczędności emerytalne przekroczyły special annual allowance – na podstawie Twojej deklaracji podatkowej. Rząd oznajmił także, że począwszy od 9 grudnia 2009, specjalna dopuszczalna kwota będzie obowiązywała osoby, których przychody wynoszą lub przekraczają £130,000. Będą to te same zasady, które obowiązują przypadku osób zarabiających £150,000 lub więcej, z tą różnicą, że będą one dotyczyły zmian w kwocie odprowadzanych zazwyczaj składek emerytalnych, dokonanych po 8 grudnia 2009.


Inne korzyści podatkowe związane z emeryturą

Fundusz emerytalny nie odprowadza podatku od żadnych zysków kapitałowych ani przychodów z inwestycji. Także z chwilą, gdy nadejdzie moment, w którym możesz zacząć pobierać swoją emeryturę, możesz pobrać jednorazowo 25% jej wartości całkowitej, pod warunkiem, że pozwala na to Twój plan emerytalny. Kwota tak pobrana jest wolna od podatku. Aby to zrobić musisz mieć mniej niż 75 lat, a Twoje całkowite oszczędności nie mogą przekraczać dopuszczalnej kwoty tzw. lifetime allowance (przysługującej na całe życie) w roku, w którym skorzystasz z takiego rozwiązania. W roku podatkowym 2010-11 oraz 2011-12 lifetime allowance wynosi £1,8 miliona, a w roku 2012-13 – £1,5 miliona. Pobierane jednorazowo kwoty lub dochód zaczerpnięty z oszczędności przekraczających limit lifetime allowance podlegają opodatkowaniu.


Płacenie podatku w przypadku zrefundowanych składek emerytalnych

Zazwyczaj możliwe jest odzyskanie odprowadzonych składek emerytalnych, w przypadku gdy wycofasz się z zakładowego planu emerytalnego przed upływem trzech lat od dokonania pierwszej wpłaty. W niektórych wypadkach okres ten może być krótszy. Jeśli składki zostały zwrócone przed końcem roku podatkowego 2009-10, należy zapłacić podatek w wysokości 20% od zwrotów do kwoty £10,800 oraz w wysokości 40% od pozostałej kwoty. W przypadku zwrotów dokonanych w roku podatkowym 2010-11 i w latach późniejszych, 20-procentowa stawka podatku obowiązuje do kwoty £20,000, zaś wszelkie zwroty powyżej tej kwoty zostaną opodatkowane według stawki 50%. Podmiot zarządzający planem emerytalnym odprowadzi podatek przed wypłaceniem należnej kwoty.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 24.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

2 komentarze do “Ulga z tytułu składek emerytalnych”

  1. sosnowski pisze:

    Mam emeryturę wojskową zatrudniłem się w markecie jestem zatrudniony normalnie na cały etat mam pytanie czy muszę odprowadzą składkę na ulgę podatkową POZDRAWIAM

  2. mary pisze:

    Dziekuje za wyjatkowo dobrze napisaną stronę.
    Wiele jest stron i artykułów w internecie, ale panstwa strona jest wyjatkowa; klarowna, przejrzysta graficznie no i najwazniejsze, ze …jest dla kazdego! super! gratulacje!
    Maria


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ulga z tytułu składek emerytalnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL