Podatki w UK

Ulgi

Istnieje wiele rozwiązań, w postaci ulg podatkowych i kwot wolnych od podatku, które pozwolą ci zapłacić niższy podatek, a w niektórych wypadkach mogą nawet zredukować go do zera. Obniżenie podatku umożliwiają między innymi, kwoty wolne od podatku – zarówno osobiste (Personal Allowance), jak i dla małżeństw (Married Couple’s Allowance) – oraz niektóre wydatki służbowe.


Osobista kwota wolna od podatku

Niemalże każdemu mieszkańcowi Wielkiej Brytanii przysługuje określona kwota dochodów, zwolniona od podatku dochodowego, czyli tzw. Income Tax Personal Allowance. Jest to wysokość dochodu, jaki możesz uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku. Wysokość przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku zależy od:
• Twojego wieku na dzień 5 kwietnia
• Twojego całkowitego dochodu (jeśli masz więcej niż 65 lat)

Dowiedz się więcej o osobistej kwocie wolnej od podatku – Read more about the Personal Allowance


Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych

Zarejestrowane w Anglii osoby niewidome, jak i mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej, którzy ze względu na problemy ze wzrokiem nie mogą wykonywać pracy wymagającej poprawnego widzenia, mogą ubiegać się o Blind Person’s Allowance, czyli kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych. Podobnie do osobistej kwoty wolnej od podatku, jest to kwota dochodu, jaki możesz uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku.

Dowiedz się więcej o kwocie wolnej od podatku dla osób niewidomych – Read more about Blind Person’s Allowance


Kwota wolna od podatku dla małżeństw

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub w sformalizowanym związku z osobą tej samej płci, może przysługiwać Ci Married Couple’s Allowance, czyli kwota wolna dla małżeństw, pod warunkiem że:
• mieszkasz wraz ze swoim współmałżonkiem lub partnerem
• Ty lub Twój partner/współmałżonek urodziliście się przed 6 kwietnia 1935

W przypadku wniosków o przyznanie powyższej kwoty obowiązują specjalne zasady. Wysokość otrzymanej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu wnioskodawcy. Kwota podatku, który musisz zapłacić od swoich dochodów zostanie zmniejszona o 10% przyznanej Ci kwoty Married Couple’s Allowance.

Przeczytaj więcej o wolnej od podatku kwocie dla małżeństw – Read more about Married Couple’s Allowance


Ulga z tytułu wypłacanych alimentów

Jeśli płacisz alimenty na rzecz swojego byłego współmałżonka lub partnera, możesz obniżyć swój podatek, w przypadku gdy:
• Ty lub Twój partner/współmałżonek urodziliście się przed 6 kwietnia 1935
• jesteś w separacji lub po rozwodzie, bądź też Twój związek civil partnership został zakończony, i jesteś zobowiązany nakazem sądowym (Court Order) do wypłacania alimentów
• alimenty są przeznaczone na utrzymacie Twojego byłego współmałżonka lub partnera – pod warunkiem, że nie wszedł on/ona w nowy związek małżeński lub civil partnership – bądź też na utrzymanie Twoich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia

Związek partnerski osób tej samej płci – Civil partnership. Zdobądź szczegółowe informacje o uldze podatkowej z tytułu wypłacanych alimentów – Read full details about Maintenance Payments relief


Inne zwolnienia, ulgi i wydatki odliczane od podatku

W zależności od tego czy jesteś pracownikiem, dyrektorem, czy też osobą samozatrudnioną (self-employed), istnieją różne wydatki, na które możesz uzyskać ulgę podatkową.

1) Pracownicy i dyrektorzy

Jeśli jesteś pracownikiem lub dyrektorem, możesz skorzystać z ulg podatkowych z tytułu wydatków służbowych, poniesionych w związku z:
• podróżami związanymi z wykonywaną pracą
• innymi wydatkami, które musiałeś ponieść, wykonując swoją pracę – pod warunkiem, że były one związane wyłącznie z wykonywaniem obowiązków służbowych

Wydatki, na które możesz uzyskać ulgę, to między innymi:
• podróże i koszty utrzymania
• narzędzia lub specjalna odzież
• opłaty oraz wpisowe na rzecz organizacji zawodowych
• wydatki związane z pracą w domu
• wydatki inwestycyjne (capital expenditure)

2) Osoby samozatrudnione

Jeżeli pracujesz jako osoba samozatrudniona (self-employed), przysługuje Ci ulga podatkowa na wszelkie wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem własnej działalności. Jeśli płacisz za coś, z czego korzystasz zarówno prywatnie, jak i w związku z prowadzoną działalnością – np. za telefon – i istnieje możliwość podziału rachunku, możesz uzyskać ulgę z tytułu wydatków poniesionych w ramach prowadzenia działalności.

W skład wydatków służbowych w tym wypadku wchodzą:
• zakup zaopatrzenia, materiałów oraz opłacenie podwykonawców
• koszt utrzymania siedziby działalności
• naprawy i remonty
• paliwo i podróże
• reklama
• koszty porad oraz usług prawnych i zawodowych
• ogólne koszty biurowe

Poznaj szczegóły dotyczące zwolnień i ulg podatkowych dla pracowników i dyrektorów – Review details of the allowances and reliefs that employees and directors can get. Wydatki inwestycyjne – Capital expenditure


Ulgi podatkowe – składki emerytalne

Rząd zachęca podatników do oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, oferując ulgi podatkowe z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych. Sposób, w jaki odprowadzane składki mogą zostać odliczone od podatku, zależy od tego, czy korzystasz z prywatnego, zakładowego, czy państwowego planu emerytalnego.

1) Programy emerytalne dla pracowników firm prywatnych i instytucji państwowych

Zazwyczaj pracodawca odprowadza składki emerytalne od wynagrodzenia przed odliczeniem od niego podatku. Sprawa ma się inaczej w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance (NICs). Podatek zostanie odliczony od kwoty pozostałej po odprowadzeniu składek emerytalnych. Niektórzy pracodawcy mogą jednak zdecydować się na odprowadzanie składek emerytalnych według systemu stosowanego przez podmioty oferujące prywatne fundusze emerytalne – szczegóły znajdziesz poniżej.

2) Emerytury prywatne – personal pensions

Podatek dochodowy (Income Tax) jest obliczany na podstawie Twoich dochodów przed odprowadzeniem składek emerytalnych, jednak podmiot odpowiadający za wypłacenie Ci emerytury otrzymuje zwrot podatku od rządu, według stawki podstawowej w wysokości 20%. Oznacza to, że za każde £80 wpłacone na Twój fundusz emerytalny, do Twojej puli emerytalnej trafia w rzeczywistości £100. Jeśli kwalifikujesz się do wyższego progu podatkowego, możesz ubiegać się o zwrot różnicy, wypełniając samodzielnie zeznanie podatkowe w systemie Self Assessment i przekazując je HM Revenue & Customs (HMRC) telefonicznie lub listownie.

Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych z tytułu składek emerytalnych (sekcja dla osób planujących przejście na emeryturę) – Find out about tax relief on pension contributions (pensions and retirement planning section)


Ulgi ze środków przekazanych na cele charytatywne

Jeśli wspierasz materialnie organizacje charytatywne, może przysługiwać Ci ulga podatkowa z tego tytułu. Istnieje kilka sposobów na skorzystanie z niej.

1) Gift Aid

Gift Aid to prosty sposób na zwiększenie wartości datków dla brytyjskich organizacji charytatywnych i klubów sportowych Community Amateur Sports Clubs (CASC). System ten pozwala wspieranym przez Ciebie organizacjom charytatywnym i CASC odzyskać podatek w wysokości 20% Twojego datku. Jeśli płacisz podatek według wyższej stawki, możesz także ubiegać się o 20% ulgę podatkową (różnicę między podatkiem obliczonym według wyższej, 40% stawki i tym obliczonym według stawki podstawowej, 20%) z tytułu datków na cele charytatywne przekazanych w systemie Gift Aid.

2) Program Payroll Giving

Jeżeli Twój pracodawca oferuje program Payroll Giving, możesz skorzystać z niego, aby uzyskać automatyczną ulgę podatkową – według najwyższej obowiązującej Cię stawki podatku – z tytułu wszelkich środków przekazanych na cele charytatywne, odprowadzanych bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia lub pakietu emerytalnego.

3) Przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne

Udzielając określonego wsparcia organizacjom charytatywnym zarejestrowanym na terenie Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z ulg podatkowych, które obniżą kwotę Twojego podatku dochodowego. Z ulg podatkowych możesz skorzystać także w przypadku, gdy sprzedasz część swojego mienia brytyjskiej organizacji charytatywnej po cenie niższej niż rynkowa.

Dowiedz się więcej o systemie Gift Aid – Find out about Gift Aid, Gift Aid. Informacje o programie Payroll Giving – Read about Payroll Giving. Dowiedz się więcej o przekazywaniu i sprzedawaniu majątku organizacjom charytatywnym – Find out about giving or selling assets to charity


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL