Podatki w UK

Usługi powiernicze (trusty) – wprowadzenie

Usługi powiernicze dostępne dla rodzin w Wielkiej Brytanii to sposób na zagospodarowanie swojego majątku (pieniędzy, inwestycji i nieruchomości) dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem. Gwarantują one również, że rozporządzanie Twoim majątkiem odbywać się będzie zgodnie z Twoją wolą zarówno za Twojego życia, jak i po śmierci.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Usługi powiernicze – podstawowe informacje

Usługa powiernicza (trust) to forma umowy prawnej, w ramach której jedna lub więcej osób (the trustees – powiernicy) przejmuje na siebie odpowiedzialność prawną za majątek innej osoby. Korzyści z tytułu majątku przekazanego w zarządzanie powiernicze przypadają w udziale jednej lub więcej osobom, zwanym beneficjentami (beneficiaries). Powiernicy odpowiadają za zarządzanie powierzonym majątkiem oraz postępowanie zgodnie z życzeniem osoby, do której on należy, czyli do ustanawiającego (the settlor). Wola ustanawiającego, za której wypełnienie odpowiada powiernik, jest zazwyczaj zapisana w formie testamentu lub dokumentu o mocy prawnej zwanego aktem założycielskim (trust deed). W zależności od rodzaju usługi, powiernicy mogą decydować o sposobie zagospodarowania powierzonego im majątku.

Powiernictwo (trust) może zostać ustanowione z rozmaitych pobudek, na przykład:
• dla celów związanych z zarządzaniem majątkiem
• gdy beneficjent jest zbyt młody, aby odziedziczyć majątek
• gdy beneficjent jest niepełnosprawny i niezdolny do samodzielnego zarządzania majątkiem

Aby dowiedzieć się więcej o usługach powierniczych i korzystaniu z nich, zapoznaj się z poniższym informatorem HM Revenue & Customs (HMRC).

Podstawowe informacje o usługach powierniczych: informator HMRC – Trusts: the basics; an HMRC guide


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Rodzaje dostępnych trustów

Usługi powiernicze dla rodzin dostępne w Wielkiej Brytanii dzielą się na kilka rodzajów. Są to, między innymi, trusty z zachowaniem prawa do użytkowania (interest in possession trusts), trusty z ogólnym wskazaniem beneficjentów (discretionary trusts), trusty dla beneficjentów niepełnosprawnych oraz takich, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia i stracili rodzica. Aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach usług powierniczych i zasadach ich opodatkowania, zapoznaj się z treścią informatora HMRC „Types of trusts and tax implications” („Rodzaje usług powierniczych i ich znaczenie dla celów podatkowych”).

Rodzaje usług powierniczych i ich znaczenie dla celów podatkowych: informator HMRC – Types of trust and tax implications: an HMRC guide


Pomoc i porady HMRC

Z poniższego informatora HMRC dowiesz się, jakiej pomocy podatkowej możesz oczekiwać od HMRC w kwestiach związanych z brytyjskimi usługami powierniczymi. Jeśli masz pytanie związane z opodatkowaniem trustów lub z wypełnieniem deklaracji podatkowej dotyczącej trustów i majątku (Trust and Estate Tax Return), przeczytaj poniższy informator HMRC.

Jaką pomoc HMRC może zaoferować w związku z usługami powierniczymi – What trust advice HMRC can and can’t help with. Zwracanie się do HMRC o pomoc w kwestiach związanych z opodatkowaniem powierzonego majątku – Contacting HMRC for help with tax on trusts


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Usługi powiernicze (trusty) – wprowadzenie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL