Podatki w UK

Wolne od podatku odsetki od oszczędności i zwrot podatku

Jeśli Twoje dochody nie są wysokie, ale równocześnie posiadasz oszczędności na koncie w banku lub towarzystwie budowlanym, może się okazać, że płacisz podatek od otrzymywanych odsetek, chociaż nie masz takiego obowiązku. W takim wypadku możesz dokonać rejestracji w celu zwolnienia odsetek od podatku. Możesz także poprosić o zwrot już nadpłaconego podatku.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Komu przysługuje zwolnienie?

Banki i towarzystwa budowlane (building societies) zazwyczaj odprowadzają 20%-owy podatek od odsetek wpływających na konta oszczędnościowe. Jeśli jednak Twój całkowity, podlegający opodatkowaniu dochód nie przekracza przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku (dotyczy to także kwoty przysługującej osobom niewidomym), możesz:
• dokonać rejestracji, aby otrzymywać nieopodatkowane odsetki od oszczędności
• wystąpić o zwrot niesłusznie odprowadzonego podatku

Podlegające opodatkowaniu dochody to wszelkie wynagrodzenie otrzymane za pracę zarobkową. Nie wliczają się w nie określone benefity i niektóre przychody z innych źródeł. Twoja kwota wolna od podatku (Personal Allowance) to kwota przychodu, który możesz uzyskać bez konieczności odprowadzania podatku – jest ona zależna od Twojego wieku i indywidualnej sytuacji.

Sprawdź jaka wysokość kwoty wolnej od podatku Ci przysługuje – Check your current level of Personal Allowance. Krótka charakterystyka przychodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Taxable and non-taxable income at a glance


Jeśli płacisz bardzo niski podatek

Jeśli Twój dochód podlegający opodatkowaniu tylko nieznacznie przekracza przysługującą Ci kwotę wolną od podatku, część lub całość Twoich odsetek od oszczędności może podlegać opodatkowaniu według najniższej stawki – 10%. W takiej sytuacji prawdopodobnie możesz odzyskać podatek, który został już odprowadzony od wypłacanych Ci odsetek. Odzyskana kwota będzie różnicą między zapłaconym, a rzeczywiście należnym podatkiem.

Opodatkowanie środków na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym – Tax on bank and building society accounts


Jeśli nie płacisz podatku

Aby dokonać rejestracji i otrzymywać wolne od podatku odsetki od oszczędności, musisz wypełnić formularz R85 „Getting your interest without tax taken off” („Otrzymywanie odsetek wolnych od podatku”), a następnie przesłać go do swojego banku lub towarzystwa budowlanego. Niektóre banki i towarzystwa budowlane umożliwiają także rejestrację telefoniczną. Musisz przesłać osobny formularz R85 do każdego banku/towarzystwa budowlanego, w którym posiadasz konto. W przypadku otwarcia nowego konta, upewnij się, czy Twój przychód w dalszym ciągu nie przekracza kwoty wolnej od podatku i wypełnij nowy formularz. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, rejestracji w ich imieniu musi dokonać rodzic lub prawny opiekun. Z chwilą ukończenia 16 roku życia, osoba taka musi samodzielnie wypełnić nowy formularz R85, aby w dalszym ciągu otrzymywać nieopodatkowane odsetki.


Jak sprawdzić, czy przysługują Ci odsetki wolne od podatku

Aby sprawdzić, czy przysługują Ci wolne od podatku odsetki od oszczędności, wypełnij tabelę, którą znajdziesz w notatkach pomocniczych, dołączonych do formularza R85. Możesz także skorzystać z prostego w obsłudze kalkulatora dostępnego na stronie HM Revenue & Customs (HMRC).

Internetowy kalkulator nieopodatkowanych odsetek – Online tax-free interest calculator. Przejdź do formularza R85 i notatek pomocniczych – Go to form R85 and help sheet


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek od odsetek wpływających na Twoje konto, możesz wystąpić o jego zwrot. W tym celu musisz wypełnić formularz R40 Tax Repayment Form (Zwrot nadpłaconego podatku). Będziesz musiał wypełnić formularz za każdy rok, w którym miała miejsce nadpłata.


Termin wystąpienia o zwrot

Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, musisz wystąpić o jego zwrot do 31 stycznia w 5 lat po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia), w którym wystąpiła nadpłata. Jeśli na przykład ubiegasz się o zwrot podatku nadpłaconego w roku 2003-04, który zakończył się 5 kwietnia 2004, musisz złożyć swój wniosek przed 31 stycznia 2010.

Zdobądź formularz R40 i wskazówki dotyczących jego wypełnienia – Get form R40 and help notes on completing the form


Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Twój przychód, jak i przysługująca Ci kwota wolna od podatku, mogą ulec zmianie z roku na rok lub w trakcie roku podatkowego. Może się więc okazać, że Twoje dochody wzrosły, przekraczając przysługującą Ci kwotę wolną od podatku. W takim wypadku powinieneś niezwłocznie poinformować swój bank lub towarzystwo budowlane, aby umożliwić im odprowadzenie należnego podatku od odsetek wpływających na Twoje konto. W przeciwnym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek po zakończeniu roku podatkowego.


Gdzie uzyskasz pomoc

Jeśli masz pytania dotyczące nieopodatkowanych odsetek, możesz je zadać, dzwoniąc na infolinię ds. oszczędności pod numerem 0845 980 0645 – usługa jest dostępna od 8:30 do 17:00, od poniedziałku do czwartku oraz od 8:30 do 16:30 w piątek (z wyjątkiem świąt państwowych).


Kampania zwrotu podatku emerytom

Jeśli jesteś emerytem, możesz zostać objęty kampanią zwrotu podatku emerytom – Pensioner Taxback Campaign 2009. Poniższy link przeniesie Cię na stronę, na której dowiesz się, jak uzyskać nieopodatkowane odsetki od swoich oszczędności i odzyskać nadpłacony podatek.

Przejdź do informacji o odzyskiwaniu podatku i formularzy wniosków – Go to tax back information and claim forms


Inne przydatne linki

Oszczędzanie i inwestowanie z osobistymi kontami oszczędnościowymi – Read about saving and investing with ISAs. Dowiedz się więcej o programach oszczędnościowych i kontach dla dzieci – Find out about children’s savings schemes and accounts. Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych – Blind Person’s Allowance. Informacje o podatkach od odsetek na kontach w bankach i towarzystwach budowlanych – Guide to tax on bank and building society interest (PDF, 265K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.09.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL