Podatki w UK

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek

Wszelkie zmiany dotyczące Twoich dochodów lub sytuacji zawodowej bądź osobistej mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego (Income Tax). Dlatego też jest ważne, aby informować Tax Office bezzwłocznie o tego typu zmianach, co pozwoli urzędowi na prawidłowe obliczenie należnego podatku. Przekazując wszelkie informacje na bieżąco, możesz uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku lub konieczności uiszczenia dodatkowej kwoty po zakończeniu roku podatkowego.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

O jakich zmianach należy informować?

Powinieneś poinformować swoją placówkę Tax Office o zmianie sytuacji:
• jeśli wejdziesz w związek małżeński lub utworzysz civil partnership
• jeśli zaczniesz czerpać dochód z drugiego (trzeciego itd.) źródła
• jeśli zaczniesz – lub przestaniesz – być osobą samozatrudnioną (self-employed)
• jeśli zaczniesz korzystać z benefitów lub świadczeń pracowniczych (company benefits) – np. z samochodu służbowego lub ubezpieczenia zdrowotnego
• jeśli zaczniesz pobierać emeryturę prywatną lub zakładową
• jeśli zaczniesz pobierać emeryturę państwową (State Pension) lub inne benefity podlegające opodatkowaniu

Będziesz musiał także powiadomić Tax Office, w przypadku gdy któreś z innych otrzymywanych przez Ciebie dochodów – np. z tytułu najmu lub oszczędności – wzrosną lub spadną. Wszystkie powyższe czynniki, i nie tylko, mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Związki małżeńskie i civil partnerships

Jeśli zawrzesz związek małżeński lub civil partnership i przynajmniej jedno z Was urodziło się przed 6 kwietnia 1935, poinformuj o tym swoją placówkę Tax Office. Jeżeli płacisz podatki, może przysługiwać Ci Married Couple’s Allowance (MCA), czyli ulga podatkowa dla małżeństw. W przypadku rozwodu, rozwiązania civil partnership lub separacji musisz także poinformować Tax Office, gdyż w takiej sytuacji MCA przestanie Ci przysługiwać.

Więcej informacji o wolnej od podatku kwocie dla małżeństw – More about Married Couple’s Allowance. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Śmierć współmałżonka lub partnera

W przypadku śmierci Twojego męża, żony lub partnera, z którym pozostawałeś w civil partnership, musisz skontaktować się z Tax Office, jeśli dotyczy Cię którekolwiek z poniższych stwierdzeń:
• pobierasz MCA
• którekolwiek z Was pobierało kwotę wolną dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance), która była w części lub w całości przeniesiona na drugą osobę

Więcej informacji o kwocie wolnej od podatku dla osób niewidomych – More about Blind Person’s Allowance. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Samozatrudnienie

Jeśli prowadzisz własną działalność jako osoba samozatrudniona (self-employed), musisz jak najszybciej poinformować o tym fakcie HM Revenue & Customs (HMRC) – nawet jeśli już i tak wypełniasz coroczne zeznanie podatkowe (tax return). Jeśli nie poinformujesz urzędu o prowadzonej działalności wkrótce po jej rozpoczęciu, może grozić Ci kara początkowa, czyli initial penalty. W przypadku rezygnacji z samozatrudnienia, poinformuj o tym fakcie jak najszybciej swoją placówkę Tax Office.

Informacje o sposobie rejestracji oraz o podatkach dla osób samozatrudnionych – Find out about tax for the self-employed and how to register. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Świadczenia pracownicze

Jeśli zaczniesz otrzymywać podlegające opodatkowaniu świadczenia pracownicze (company benefits), powinieneś natychmiast poinformować o tym fakcie swoją placówkę Tax Office, aby uniknąć konieczności uiszczenia wysokiego podatku na koniec roku podatkowego. Za wyjątkiem samochodu firmowego, pracodawca nie ma obowiązku informowania HMRC o przyznanych Ci świadczeniach wcześniej, niż na zakończenie roku podatkowego. Po uzyskaniu nowych informacji Tax Office dokona aktualizacji Twojego kodu podatkowego po otrzymaniu informacji i zacznie pobierać dodatkowy podatek wcześniej. Powinieneś także poinformować Tax Office o ewentualnym zaprzestaniu korzystania z tego typu benefitów. W takim wypadku Twój kod także zostanie zmieniony, aby zagwarantować, że podatek potrącany od Twoich dochodów nie będzie zawyżony.

Świadczenia pracownicze a kod podatkowy – Company benefits in your tax code. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Pobieranie emerytury państwowej (State Pension)

Z chwilą osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego nie przestaniesz automatycznie płacić podatku dochodowego, ale jego kwota może ulec zmniejszeniu. Aby uniknąć zbyt wysokiego podatku, powinieneś, jeśli to możliwe – z wyprzedzeniem, poinformować swoją placówkę Tax Office o swoim przejściu na emeryturę.

Kontaktując się z Tax Office, będziesz musiał podać następujące informacje:
• swoją datę urodzenia, która umożliwi ustalenie przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku
• wysokość Twojej emerytury państwowej (State Pension) oraz datę rozpoczęcia jej pobierania
• całkowitą wysokość Twoich przewidywanych dochodów za rok podatkowy, w którym zaczniesz pobierać emeryturę

Dlaczego powinieneś wypełnić formularz dotyczący emerytury – Why it’s important to fill in your Pension Enquiry. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Benefity

Pobierane benefity również mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego. Im wcześniej skontaktujesz się z Tax Office, tym szybciej otrzymasz zaktualizowany kod podatkowy, gwarantujący prawidłowe obliczenie podatku.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Zgłaszanie zmian dotyczących wysokości dochodów

To, które zmiany dochodów musisz zgłaszać i w jaki sposób, zależy od wielu czynników. W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Poinformuj HM Revenue & Customs o zmianach dotyczących Twoich dochodów lub sytuacji – Tell HM Revenue & Customs about a change of income or circumstances


Zmiana adresu

Musisz informować Tax Office o zmianie swojego adresu, nawet jeśli odprowadzasz część lub całość swojego podatku w ramach systemu PAYE i podałeś nowy adres swojemu pracodawcy lub podmiotowi, który wypłaca Ci emeryturę. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych (Data Protection Act), nikt – w tym także Twój pracodawca – nie ma możliwości przekazania Twojego adresu HMRC.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Dowiedz się, jak odzyskać nadpłacony podatek – Find out how to get a tax refund. Nieprawidłowy kod podatkowy: co robić – What to do if your ta code is wrong


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

2 komentarze do “Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek”

  1. Tomasz pisze:

    zapomnialem na jaki adres wyslac zeznanie podatkowe partnership nie bylo koperty zwrotnej z gory dziekuje

  2. Agnieszka pisze:

    Bardzo proszę o pomoc w zgłoszeniu zmiany pracy i zarobków. Pozdrawiam.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL