Podatki w UK

Zwrot nadpłaconych składek National Insurance

Bez względu na to, czy jesteś osobą zatrudnioną, czy samozatrudnioną, istnieje limit składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) odprowadzanych w każdym roku podatkowym. Jeśli przekroczysz ten limit, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconych składek.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne musisz opłacać jeśli jesteś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną (self-employed) i ukończyłeś 16 lat, ale nie osiągnąłeś jeszcze ustawowego wieku emerytalnego (obecnie jest to 65 lat dla mężczyzn i 60 – dla kobiet), pod warunkiem, że Twoje zarobki są powyżej określonej kwoty minimalej. Prawo do niektórych benefitów, takich jak emerytura państwowa czy zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) zależy od rodzaju i wysokości odprowadzanych przez Ciebie lub przyznanych Ci składek na ubezpieczenie społeczne.


Stawki za rok podatkowy 2009-10

1) Jeśli jesteś osobą zatrudnioną

jeśli zarabiasz powyżej £110 tygodniowo (pierwszy próg) płacisz 11% składek na ubezpieczenie klasy I od wszystkich zarobków powyżej tej kwoty i do £844 tygodniowo. 1% Twoich zarobków powyżej £844 tygodniowo jest także odprowadzany w ramach składki na ubezpieczenie klasy I. Przy zarobkach poniżej £110 nie płacisz żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.

2) Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed)

Odprowadzasz składki na ubezpieczenie klasy II w stałej wysokości £2.40 tygodniowo. Jeśli jednak przewidujesz, że w roku podatkowym 2009-10 Twoje całkowite zarobki nie przekroczą £5 075, może przysługiwać Ci zwolnienie od składek na ubezpieczenie z tytułu niskich zarobków (Small Earnings Exception), co oznacza, że nie będziesz musiał odprowadzać składek na ubezpieczenie klasy II. O zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczeni klasy II z tytułu niskich zarobków za rok podatkowy 2009-10 możesz ubiegać się, korzystając z wniosku CF10. Składki na ubezpieczenie klasy II muszą być opłacane, chyba że wystąpisz o (i otrzymasz) certyfikat zwalniający Cię z tego obowiązku.

Poza składkami na ubezpieczenie klasy II, musisz także odprowadzić składki klasy IV od części swoich zysków. Płacisz 8% od rocznych zysków od £5 715 do £43 875 i 1% od wszystkich zysków powyżej £43 875. Składki na ubezpieczenie klasy IV to opłata roczna, uiszczana wraz z podatkiem poprzez wypełnienie własnej deklaracji w systemie Self Assessment, w formie dwóch „zadatków” i (jeśli zajdzie taka potrzeba) ostatecznej wpłaty bilansowej. Ponieważ wpłata ta jest uiszczana raz do roku, będziesz musiał odprowadzić składkę na ubezpieczenie klasy IV od wszystkich dochodów także w roku, w którym osiągniesz ustawowy wiek emerytalny. Jeśli na przykład osiągniesz ustawowy wiek emerytalny 1 maja 2009, w dalszym ciągu będziesz musiał od prowadzić składki na ubezpieczenie klasy IV od całkowitego zysku powyżej kwoty £5 715 za rok 2009-10. W takim wypadku obowiązek odprowadzania tych składek przestanie Cię dotyczyć z dniem 6 kwietnia 2010.

Pobierz wniosek CF10 o zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie ze względu na niskie zarobki – Download Small Earnings Exception helpnotes and claim form CF10 (PDF, 925K)


Składki zbyt wysokie lub niesłusznie odprowadzone

Opłacane przez Ciebie składki mogą się okazać zbyt wysokie lub mogą być niesłusznie odprowadzone w następujących przypadkach:
• gdy przestałeś być samozatrudniony, a w dalszym ciągu płaciłeś składki na ubezpieczenie klasy II
• jeśli pracowałeś po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, a Twój pracodawca w dalszym ciągu odprowadzał składki na ubezpieczenie klasy I od Twojego wynagrodzenia
• jeżeli Twoje zarobki były poniżej pierwszego progu
• jeśli posiadałeś więcej niż jedno miejsce zatrudnienia, a Twój łączny dochód przekraczał górny limit zarobków
• jeśli byłeś równocześnie zatrudniony i samo zatrudniony oraz opłacałeś składki na ubezpieczenie klasy I i IV lub klasy I, II i/lub IV, płacąc w ten sposób więcej, niż powinieneś
• jeśli płaciłeś składki na ubezpieczenie klasy II jako osoba samozatrudniona, mimo, że Twoje zarobki były poniżej obowiązującej kwoty i przez to kwalifikowały się do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek (Small Earnings Exception) za dany rok
• jeśli niesłusznie odprowadzałeś składki na dobrowolne ubezpieczenie (voluntary National Insurance contributions) – w tym wypadku więcej informacji znajdziesz w sekcji „Jeśli uważasz, że niesłusznie opłaciłeś dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne”

Sprawdź obowiązujące stawki składek na ubezpieczenie społeczne na stronie HMRC – Check current NIC rates on HM Revenue & Customs (HMRC) website


Jeśli uważasz że odprowadziłeś zbyt wysokie składki

Dział HMRC, zajmujący się składkami na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions Office), zazwyczaj skontaktuje się z Tobą, jeśli zapłaciłeś co najmniej £47.50 powyżej limitu przewidzianego dla składek na ubezpieczenie klasy I i/lub II. Jeśli jednak uważasz, że przepłaciłeś, a nie zostałeś o tym poinformowany, skontaktuj się z HMRC listownie po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia).

1) Co powinno zawierać pismo?

• wyjaśnij dlaczego uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysokie składki
• podaj których lat i których klas ubezpieczenia dotyczy nadpłata
• podaj swój numer ubezpieczenia National Insurance

Nie zapomnij się podpisać pod pismem.

2) Jakie dokumenty powinieneś załączyć?

• formularz P60 lub zaświadczenie od pracodawcy, w którym wyszczególniono składki na ubezpieczenie, odprowadzone od Twojego wynagrodzenia za dany rok podatkowy
(klasa I)
• dowód opłacenia składek kwartalnych (klasa II)
• Self Assessment Statement (klasa IV)

Musisz zaadresować pismo do wydziału zajmującego się Twoimi składkami – więcej informacji znajdziesz poniżej.


Do kogo zaadresować wniosek o zwrot składek?

1) Składki na ubezpieczenie klasy I i/lub II opłacone powyżej limitu rocznego
„Refunds Group”

2) Niesłusznie odprowadzone składki na ubezpieczenie klasy II
„Self Employment Services”


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

3) Nadpłata składek na ubezpieczenie klasy IV
„Deferment Services”

4) Adres, na który należy wysłać pismo:
HM Revenue & Customs
National Insurance Contributions Office
Benton Park View
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ

Aby wystąpić o zwrot nadpłaconych lub niesłusznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie klasy II, wypełnij formularz CA8480.

Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne klasy II – Application for refund of Class 2 National Insurance contributions


Limity i terminy dotyczące zwrotów

Nie istnieje ostateczny termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaconych składek w przypadku osób zatrudnionych w dwóch miejscach równocześnie lub wykonujących równocześnie pracę w ramach zatrudnienia i samozatrudnienia. W przypadku nadpłat spowodowanych innymi czynnikami, zazwyczaj wniosek można złożyć w terminie do sześciu lat od momentu wystąpienia nadpłaty. Jeśli ubiegasz się o zwrot składek na ubezpieczenie klasy II ponieważ Twój dochód z własnej działalności (self-employment) za dany rok podatkowy nie przekroczył kwoty minimalnej, dla której możliwe jest zwolnienie od obowiązku odprowadzania składek, musisz złożyć wniosek na piśmie między 6 kwietnia a 31 stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego oraz dostarczyć dokumentację, potwierdzającą Twoje zarobki w danym roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne klasy II: dowiedz się więcej na stronie HMRC – Class 2 National Insurance contributions: find out more on the HMRC website


Jeśli jesteś zatrudniony w kilku miejscach równocześnie

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenie klasy I jako osoba zatrudniona w kilku miejscach lub też opłacasz te składki jako pracownik, ale równocześnie jesteś osobą samozatrudnioną i odprowadzasz z tego tytułu składki klasy II i/lub IV, możesz „odroczyć” (defer) odprowadenie części składek, aby uniknąć nadpłaty.

Dowiedz się więcej o odroczeniu opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na stronie HMRC – Read more about the deferment of National Insurance contributions on the HMRC website


Jeśli podejrzewasz, że niesłusznie opłaciłeś składki

Możesz wystąpić o zwrot nadpłaconych dobrowolnych składek na ubezpieczenie, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
• osiągniesz ustawowy wiek emerytalny 6 kwietnia 2010 lub później
• opłacałeś składki na ubezpieczenie między 25 maja 2006 i 26 lipca 2007
• w chwili odprowadzania składek nie wiedziałeś o rządowym planie zredukowania liczby przepracowanych lat niezbędnych do otrzymania pełnej emerytury państwowej do 30, ponieważ nie otrzymałeś stosownej informacji od HMRC

Pamiętaj, powyższe kryteria muszą być spełnione, jeśli chcesz wystąpić o zwrot nadpłaconych składek.

Informacje o dobrowolnych składkach na ubezpieczenie społeczne na stronie HMRC – Paying voluntary National Insurance contributions on the HMRC website. Więcej informacji o zmianach zasad wypłaty emerytur – More information on changes to pensions rules


Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości odzyskania nadpłaconych składek na ubezpieczenie klasy I, skontaktuj się z infolinią ds. ubezpieczenia społecznego osób prywatnych (National Insurance Enquiries for Individuals Helpline) pod numerem 0845 302 1479. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Zapytania dotyczące zwrotu składek na ubezpieczenie klasy II z tytułu niskich dochodów (Small Earnings Exception) możesz skierować do pracowników infolinii dla osób samozatrudnionych – 0845 915 4655. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Jeśli masz pytania dotyczące odroczenia lub zwrotu składek na ubezpieczenie klasy IV, skontaktuj się z biurem ds. odroczeń (Deferment Services) pod numerem 0845 915 7141. Linia działa od poniedziałku do czwartku od 8:30 do 17:00 i w piątki do godziny 16:30.

Dowiedz się więcej o odroczeniu opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na stronie HMRC – Read more about the deferment of National Insurance contributions on the HMRC website


Inne przydatne linki

Więcej informacji dla osób pracujących i płacących podatki – More information about working and paying tax. Ubezpieczenie społeczne – National Insurance. Wyjaśnienie podstawowej emerytury państwowej – Understanding the basic State Pension. Zmiany w systemie emerytalnym – Changes to pensions . Czy musisz uzupełnić swoje składki na ubezpieczenie społeczne? – Do you need to top up your National Insurance contributions?


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.04.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL