Podatki w UK

Zwrot podatku dochodowego

Czasami może się zdarzyć, że zapłacisz zbyt wysoki podatek dochodowy (Income Tax). Takie prawdopodobieństwo istnieje szczególnie, jeśli często zmieniasz pracę lub jesteś zatrudniony w wielu miejscach równocześnie. Jeżeli wydaje Ci się, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Kiedy możesz zapłacić zbyt wysoki podatek?

Możliwe, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek dochodowy, jeżeli:
• podjąłeś nową pracę i przez jakiś czas miałeś tymczasowy kod podatkowy (emergency tax code)
• Twój pracodawca korzystał z niewłaściwego kodu podatkowego
• Twoje zatrudnienie trwało jedynie przez część roku podatkowego
• jesteś studentem, pracowałeś wyłącznie przez okres wakacyjny i nie wypełniłeś formularza P38S dla pracujących studentów
• byłeś zatrudniony w kilku miejscach równocześnie
• inne dochody uwzględnione w Twoim kodzie podatkowym (np. dochód z oszczędności lub inwestycji) są niższe niż były w momencie, w którym informowałeś o nich HM Revenue & Customs (HMRC) – co oznacza, że kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu według Twojego kodu podatkowego jest zbyt wysoka
• przestałeś pracować w trakcie roku podatkowego i przez pozostałą część roku nie otrzymałeś żadnego podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia ani benefitów
• Twoja sytuacja uległa zmianie – na przykład zmniejszył się wymiar godzin, w którym pracujesz lub założyłeś własną działalność w formie samozatrudnienia (self-employed)


PAYE i kody podatkowe

Kody podatkowe (tax codes) są przyznawane przez Tax Office (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) w oparciu o informacje dotyczące Twoich zarobków oraz przysługujących Ci świadczeń. Swój kod znajdziesz w dokumencie PAYE Coding Notice (zazwyczaj otrzymasz go przed rozpoczęciem roku podatkowego lub w innym terminie, w związku z zaistniałymi zmianami). Coding Notice, czyli informacja o kodzie, nie jest wysyłana do każdego – jeśli jej nie otrzymałeś, możesz znaleźć swój kod także na formularzu P45 oraz na swoich odcinkach z wypłaty (payslips). Kod informuje Twojego pracodawcę o wysokości podatku, jaki musi on odliczyć od Twojej pensji przed jej wypłaceniem. Ten sposób płacenia podatku określany jest skrótem PAYE, czyli Pay As You Earn („płać w miarę zarabiania”), i polega na odliczaniu podatku dochodowego od bieżącego wynagrodzenia.

Jeśli jesteś zatrudniony w wielu miejscach równocześnie lub pracujesz i równocześnie pobierasz emeryturę, możesz posiadać więcej niż jeden kod podatkowy. Ważne jest, abyś umiał właściwie zinterpretować swój kod podatkowy – dzięki temu będziesz mógł upewnić się, że płacisz właściwą kwotę podatku.

Znaczenie kodów podatkowych – Understanding your tax code. Jeśli posiadasz więcej niż jeden kod podatkowy – If you have more than one tax code. Jak odczytać informacje zawarte w PAYE Coding Notice? – Understanding your PAYE Coding Notice


Jak odzyskać podatek za rok bieżący

To, w jaki sposób powinieneś wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

1) Jeśli jesteś osobą zatrudnioną

Poinformuj Tax Office swojego pracodawcy dlaczego uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek. Mogą oni posiadać wszystkie niezbędne dane, które umożliwią im weryfikację przekazanych przez Ciebie informacji. W przeciwnym wypadku, zostaniesz poproszony o przesłanie określonych dokumentów. Następnie możesz otrzymać nowy kod podatkowy, a nadpłacony podatek zostanie Ci wypłacony wraz z pensją.

2) Jeśli straciłeś pracę lub przeszedłeś na emeryturę

Jeśli pracowałeś do niedawna, ale Twoje zatrudnienie dobiegło końca lub przeszedłeś na emeryturę, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jak odzyskać nadpłacony podatek w przypadku odejścia z pracy? – How to claim a tax refund when you stop work


Jak odzyskać podatek za lata ubiegłe

Zwróć się na piśmie do swojego Tax Office, załączając wszelkie stosowne dokumenty, dotyczące Twoich zarobków w okresie, w którym wystąpiła nadpłata podatku, takie jak:
• P60, P45
• historia zatrudnienia i pobieranych benefitów

Na podstawie przesłanych dokumentów Tax Office obliczy należną Ci kwotę, która następnie zostanie Ci doręczona pocztą. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, masz czas na wystąpienie o jego zwrot do dnia 31 stycznia w 4 lata po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia), w którym wystąpiła nadpłata. Jeśli na przykład ubiegasz się o zwrot podatku nadpłaconego w roku 2003-04, który zakończył się 5 kwietnia 2004, musisz złożyć swój wniosek przed 31 stycznia 2010.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office– Contact details for all Tax Offices


Odzyskanie nadpłaconego podatku po Self Assessment

Jeśli myślisz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek po samodzielnym wypełnieniu deklaracji podatkowej (Self Assessment), pod poniższym linkiem znajdziesz informacje o tym jak wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty. Jeśli należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku, HMRC zwróci Ci należną kwotę, odliczając ją od przyszłego podatku lub przekaże Ci należność w formie czeku lub przelewem na konto.

Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu podatku nadpłaconego przy samodzielnym wypełnianiu deklaracji podatkowej – Find out more about reclaiming tax through Self Assessment


Inne przydatne linki

Podatek dla osób pracujących – Working and paying tax. Zwrot nadpłaconego podatku od emerytury – Reclaiming tax if you’ve overpaid through your pension


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.04.2010 Sprawdzono: 01.05.2012 (admin)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL