Podatki w UK

Zwrot podatku – dodatkowe objaśnienia

Zwrot podatku dochodowego (Income Tax) może nastąpić na skutek złożenia przez Ciebie wniosku lub jeśli urząd HM Revenue & Customs (HMRC) otrzymał nowe informacje, dotyczące Twoich przychodów lub przysługujących Ci kwot wolnych od podatku (Personal Allowance). Zwrot może nastąpić poprzez Twój kod podatkowy (tax code) lub jako bezpośrednia wypłata i może on dotyczyć zarówno bieżącego roku podatkowego, jak i lat ubiegłych.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Dlaczego otrzymałeś zwrot podatku?

Income Tax repayment to zwrot nadpłaconego przez Ciebie podatku dochodowego. Jeśli więc zapłaciłeś zbyt wysoki podatek (np. w ramach kwoty odliczonej od Twojego wynagrodzenia lub emerytury) w roku bieżącym lub latach ubiegłych, HMRC zwróci Ci nadpłaconą kwotę. Kwota ta zostanie Ci przesłana w formie czeku, przelewem na konto lub otrzymasz ją wraz ze swoim wynagrodzeniem. HMRC może dokonać zwrotu podatku co najwyżej do sześciu lat po jego nadpłaceniu.


Kiedy możesz zapłacić zbyt wysoki podatek?

Nadpłata podatku dochodowego mogła nastąpić np. jeżeli:
• Twój pracodawca korzystał z niewłaściwego kodu podatkowego
• podjąłeś nową pracę i przez jakiś czas miałeś tymczasowy kod podatkowy (emergency tax code)
• pracowałeś tylko przez część roku podatkowego
• byłeś zatrudniony w kilku miejscach równocześnie
• nie poinformowałeś HMRC na czas o zmianach w otrzymywanych przez Ciebie świadczeniach pracowniczych
• Twoja sytuacja uległa zmianie – na przykład straciłeś pracę lub rozpocząłeś własną działalność, w wyniku czego Twoje dochody zmalały
• Twoje dochody z innych źródeł (np. wynajmu nieruchomości lub z inwestycji) zmalały i nie poinformowałeś o tym HMRC
• pomyliłeś się, wypełniając swoją deklarację finansową
• urząd HMRC pomylił się, obliczając Twój podatek

W powyższych sytuacjach, ale nie tylko, może się zdarzyć, że opłacony przez Ciebie podatek dochodowy będzie wyższy niż powinien.


Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek

Tax Office przyznaje Ci kod podatkowy (tax code), który informuje Twojego pracodawcę lub instytucję, która wypłaca Twoją emeryturę, jaki podatek powinien zostać odprowadzony przed wypłaceniem należnej Ci kwoty. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek w tym roku, HMRC może przesłać Ci nowy kod, dzięki któremu Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Twoją emeryturę zwróci Ci nadpłacony podatek w ramach wypłacanego wynagrodzenia lub emerytury. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek w latach ubiegłych, HMRC obliczy należną Ci kwotę, którą otrzymasz pocztą lub przelewem na konto. Jeśli straciłeś pracę, przerwałeś zatrudnienie w celu powrotu do nauki lub przeszedłeś na emeryturę, także może przysługiwać Ci zwrot podatku.

Więcej informacji o kodach podatkowych – More information on tax codes. Dowiedz się, jak zapłacić podatek, jeśli jesteś pracobiorcą – Get details of how you pay tax through your employment. Jak odzyskać nadpłacony podatek w przypadku odejścia z pracy – Claiming a tax refund when you stop work


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Zbyt wysoki podatek w systemie Self Assessment

Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek wypełniając samodzielnie swoją deklarację w systemie Self Assessment, możesz poprosić o zwrot należnej o jej odliczenie od podatku, który będziesz musiał zapłacić w przyszłości. Możesz poprosić HMRC o wypłacenie pieniędzy Tobie, Twojemu pełnomocnikowi, wyznaczonej przez Ciebie osobie lub organizacji charytatywnej. Kwotę nadpłaty znajdziesz w obliczeniach podatku w systemie Self Assessment, w dokumencie Statement of Account lub logując się w Internecie do swojego konta Self Assessment. Zwrócona kwota będzie zawierała także wszelkie należne odsetki.

Jak jest obliczany podatek przy samodzielnym wypełnianiu deklaracji – Understanding your Self Assessment tax calculation. Self Assessment Statement of Account: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement of Account. Więcej o odzyskiwaniu podatku nadpłaconego przy samodzielnym wypełnieniu deklaracji finansowej – More about Self Assessment repayment claims


Jeśli wydaje Ci się, że zwrócono Ci niewłaściwą kwotę

Jeśli uważasz, że wypłacono Ci niewłaściwą kwotę, musisz niezwłocznie skontaktować się z HMRC, aby pozwolić im na skorygowanie pomyłki.

Więcej informacji o tym jak skorygować błędy w obliczaniu podatku? – More information on how to correct mistakes in your tax


Inne przydatne linki

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku – Reporting changes that might affect your tax. Upewnij się, że płacisz właściwą stawkę podatku – Check you’re paying the right tax


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.09.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL