Podatki w UK

Zwrot podatku od dochodów z tytułu dożywotniej renty

Jeśli Twoje dochody są niskie i zainwestowałeś w rentę dożywotnią (life annuity), może się okazać, że płacisz podatek dochodowy, choć nie powinieneś. W takim wypadku możesz dokonać rejestracji w celu zwolnienia swoich dochodów od podatku. Możesz także poprosić o zwrot już nadpłaconego podatku.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Zwrot podatku od wykupionej renty dożywotniej

Jeśli wykupiłeś dożywotnią rentę, dochody z tego tytułu podlegają automatycznemu opodatkowaniu w wysokości 20%. Jednak w wypadku, gdy Twój całkowity dochód jest zbyt niski, abyś musiał płacić od niego podatek, możesz wystąpić o zwolnienie od podatku dochodów otrzymywanych w ramach wykupionej renty. W tym celu należy wypełnić formularz R89 „Application to receive an annuity without tax taken off” (Wniosek o zwolnienie od podatku dochodów z tytułu wykupionej renty). Jeśli posiadasz rentę wspólnie z inną osobą, musisz wypełnić formularz R86 „Application to receive a joint annuity without tax taken off” (Wniosek o zwolnienie od podatku dochodów z tytułu wspólnej renty). Następnie prześlij wypełniony formularz do podmiotu, który zajmuje się wypłatą Twojej renty. Obydwa formularze możesz pobrać pod poniższymi linkami.

Pobierz formularz R89 „Wniosek o zwolnienie od podatku dochodów z tytułu wykupionej renty” – Get form R89 'Application to receive an annuity without tax taken off'. Pobierz formularz R89 „Wniosek o zwolnienie od podatku dochodów z tytułu wspólnej renty” – Get form R86 'Application to receive a joint annuity without tax taken off'


Jak odzyskać podatek?

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek od uprzednio wykupionej renty dożywotniej, wypełnij formularz R40 Tax Repayment Form (Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku). Będziesz musiał wypełnić formularz za każdy rok, w którym zapłaciłeś zbyt wysoki podatek.


Termin złożenia wniosku

Musisz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku nie później niż 31 stycznia w pięć lat po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia), w którym nastąpiła nadpłata. Jeśli na przykład ubiegasz się o zwrot podatku nadpłaconego w roku 2003-04, który zakończył się 5 kwietnia 2004, musisz złożyć swój wniosek przed 31 stycznia 2010.

Przejdź do formularza R40 i wskazówek dotyczących jego wypełnienia – Go to form R40 and help notes on completing the form


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Twój przychód, jak i przysługująca Ci kwota wolna od podatku, mogą ulec zmianie z roku na rok, a nawet w trakcie roku podatkowego. Może się więc okazać, że Twoje dochody wzrosły i przekroczyły kwotę wolną od podatku. W takim wypadku powinieneś niezwłocznie poinformować instytucję, która wypłaca Twoją rentę, aby umożliwić odprowadzenie podatku od wypłacanych Ci kwot. W przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić podatek po zakończeniu roku podatkowego.


Gdzie uzyskasz pomoc

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od dochodów z tytułu wykupionej renty, możesz zatelefonować na specjalną infolinię (Retirement Annuity Helpline) pod numerem 0845 366 7868. Infolinia czynna jest od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 16:00 w sobotę.


Podatek od innych dochodów rentierskich

Od kwietnia 2007 wszystkie inne rodzaje rent wypłacanych po osiągnięciu wieku emerytalnego (emerytury prywatne podjęte przed lipcem 1988) podlegają opodatkowaniu w systemie PAYE (podatek jest odprowadzany od bieżących przychodów), co powinno gwarantować, że wszelki należny podatek odprowadzony od przychodów zostanie obliczony według właściwej stawki.

Renty wypłacane po przejściu na emeryturę – Retirement annuities


Inne przydatne linki

Podatek od środków na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym – Tax on bank and building society accounts. Programy oszczędnościowe i konta dla dzieci – Children’s savings schemes and accounts. Jak oszczędzać i inwestować, korzystając z osobistych kont oszczędnościowych – Saving and investing with ISAs


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.09.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL