Podatki w UK

top

Podatki w UK

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze informacje na temat brytyjskiego systemu podatkowego. Opracowania zostały sporządzone na podstawie dwóch brytyjskich stron rządowych: direct.gov.uk oraz hmrc.gov.uk. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe, prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Odpowiednie linki umieściliśmy każdorazowo pod tekstami. Więcej informacji o serwisie


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


Główne podatki

HM Revenue & Customs (czyli brytyjski urząd skarbowy) pobiera podatki, które następnie przeznaczane są na pokrycie kosztów usług publicznych. Każdego roku budżet państwa przewiduje koszt owych usług oraz określa, jaka kwota podatków będzie potrzebna na ich opłacenie.

Przeczytaj poniższe teksty:

Podatki – wprowadzenie
Income Tax – podatek dochodowy
Value Added Tax – podatek od towarów i usług
Council Tax – podatek lokalny od nieruchomości
Stamp Duty – opłata skarbowa
Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości
Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych
Inheritance Tax – podatek od spadku
Corporation Tax – podatek od firm


Ulgi i kwoty wolne

Istnieje wiele rozwiązań, w postaci ulg podatkowych i kwot wolnych od podatku, które pozwolą ci zapłacić niższy podatek, a w niektórych wypadkach mogą nawet zredukować go do zera. Obniżenie podatku umożliwiają między innymi, kwoty wolne (osobiste i dla małżeństw) oraz niektóre wydatki służbowe.

Przeczytaj poniższe teksty:

Ulgi podatkowe i kwoty wolne od podatku – wprowadzenie
Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku
Ulga z tytułu wypłacanych alimentów – Maintenance Payment relief
Ulga dla małżeństw – Married Couple’s Allowance
Ulga z tytułu składek emerytalnych – Tax Relief on pension contributions


Kody podatkowe

Kod podatkowy pozwala pracodawcom oraz podmiotom wypłacającym emerytury na obliczenie podatku, odprowadzanego od wynagrodzenia lub emerytury. Błędny kod może spowodować, że odprowadzony podatek będzie zbyt wysoki bądź zbyt niski. Kod podatkowy zazwyczaj składa się z kilku cyfr oraz litery.

Przeczytaj poniższe teksty:

Kody podatkowe – podstawowe informacje
PAYE Coding Notice – dokument z informacjami o przyznanym kodzie podatkowym
Tymczasowe kody podatkowe – emergency tax codes, special basic tax codes
Nieprawidłowy kod podatkowy


Obliczanie podatku

Wiele osób płaci zbyt wysoki lub zbyt niski podatek dochodowy, ale nie jest w stanie dociec dlaczego tak się dzieje. Dlatego właśnie warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy Twój podatek jest odpowiednio obliczany. Co zrobić, jeśli odkryjesz błędy w sposobie obliczania Twojego podatku.

Przeczytaj poniższe teksty:

Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu
Upewnij się, czy płacisz właściwa kwotę podatku
Jak skorygować błędnie obliczony podatek?
Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchodzisz na emeryturę
Zgłaszanie zmian


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !


Zwrot podatku

Czasami może się zdarzyć, że zapłacisz zbyt wysoki podatek dochodowy. Takie prawdopodobieństwo istnieje szczególnie, jeśli często zmieniasz pracę lub jesteś zatrudniony w wielu miejscach równocześnie. Jeżeli wydaje Ci się, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty.

Przeczytaj poniższe teksty:

Zwrot podatku dochodowego
Zwrot podatku od emerytury
Korekta deklaracji i zwrot podatku
Jak odzyskać podatek po odejściu z pracy
Zwrot nadpłaconych składek National Insurance
Zwrot podatku osoby zmarłej
Wolne od podatku odsetki od oszczędności i zwrot podatku
Zwrot podatku od dochodów z tytułu dożywotniej renty
Zwrot podatku – dodatkowe objaśnienia


Podatki a zatrudnienie

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikom odpowiednich dokumentów – formularzy P45 i P60 – związanych z podatkiem odprowadzanym od jego wynagrodzenia. Jeśli korzystasz z dodatkowych świadczeń lub ponosisz wydatki służbowe, pracodawca zawrze te informacje w formularzu P11D.

Przeczytaj poniższe teksty:

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników
Podatek i ubezpieczenie osób samozatrudnionych
Formularze PAYE
Podatek i składki od świadczeń pracowniczych
Podatek i składki od napiwków i bonusów
Jeśli zatrudniasz osoby w swoim domu


Self Assessment

Self Assessment to system, który polega na wypełnieniu elektronicznej lub papierowej wersji deklaracji podatkowej (tax return) w celu poinformowania HMRC o uzyskanych dochodach i zyskach kapitałowych lub w celu skorzystania z ulg i kwot wolnych, które mogą być odliczone od podatku.

Przeczytaj poniższe teksty:

Self Assessment – samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowej
Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?
Jak wypełnić deklarację podatkową?
Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych
Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach
Self Assessment przez Internet
Self Assessment Statement
Terminy składania deklaracji i kary
Prawidłowe obliczanie podatku
Problemy z zapłatą podatku
Prowadzenie dokumentacji
Korekta deklaracji i zwrot podatku


Przyjazd lub wyjazd z UK

Jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy lub zamieszkania na terenie tego kraju, obowiązek uiszczenia brytyjskiego podatku dochodowego (UK Income Tax) zależeć będzie od tego, na jak długo zamierzasz tu pozostać. Brytyjski podatek może obowiązywać Cię nawet wtedy, gdy opuścisz UK .

Przeczytaj poniższe teksty:

Podatek po przyjeździe do UK
Podatek przy wyjeździe z UK
Podatek od towarów przywiezionych z krajów EU
Podatek od towarów przywiezionych spoza EU
Podatek od zarobków zagranicznych
Podatek od dochodów zagranicznych


Benefity, emerytura, alimenty

W tym rozdziale przeczytasz o rodzajach opodatkowania benefitów wypłacanych przez opiekę społeczną, o opodatkowaniu emerytury państwowej, dziedziczonej lub przekazanej w spadku, o emeryturach zakładowych, prywatnych i zagranicznych, oraz o podatkach od alimentów i od wykupionych rent dożywotnich.

Przeczytaj poniższe teksty:

Sposób opodatkowania benefitów
Opodatkowanie emerytury państwowej
Jeśli zdecydujesz się na późniejszą emeryturę
Podatek od wykupionych rent dożywotnich
Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych
Podatek od emerytury dziedziczonej lub przekazanej w spadku
Podatek od alimentów


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


Oszczędności i inwestycje

W tym rozdziale znajdziesz informacje na temat opodatkowania środków na kontach w banku, o podatku od dywidend, od oszczędności i inwestycji zagranicznych, oraz od nabytych i sprzedanych udziałów. Dowiesz się również jak efektywnie oszczędzać i inwestować w UK

Przeczytaj poniższe teksty:

Podatek od środków na kontach
Podatek od dywidend
Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych
Podatek od nabytych udziałów
Podatek przy sprzedaży udziałów
Jak skutecznie oszczędzać i inwestować?


Nieruchomości

Przy zakupie domu, mieszkania, gruntów i budynków zapłacisz Stamp Duty Land Tax (SDLT). Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, która nie jest Twoim głównym miejscem zamieszkania, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Przeczytaj poniższe teksty:

Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości
Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości
Podatek przy sprzedaży nieruchomości
Ulga przy sprzedaży własnego domu
Podatek od dochodów z wynajmu
Program „Rent a Room” (Wynajmij pokój)
Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań
Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych
Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą
Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości


Kontakt z HMRC

Ważne jest, aby informować Tax Office o wszelkich zmianach, dotyczących Twoich dochodów. Przekazując informacje na bieżąco, możesz uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku lub konieczności zapłacenia dodatkowej kwoty po zakończeniu roku podatkowego.

Przeczytaj poniższe teksty:

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek
Zgłaszanie oszustw podatkowych
Kontakt z HMRC w imieniu osób trzecich
Jak złożyć reklamację?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją
Wyznaczanie księgowego do kontaktów w Twoim imieniu
Kontrole i dochodzenia podatkowe

Cele charytatywne

Przeczytaj poniższe teksty:

Ulgi podatkowe dla osób wspomagąjących instytucje charytatywne


Fundusze powiernicze

Przeczytaj poniższe teksty:

Usługi powiernicze (trusty) – wprowadzenie


Formy prawne

Przeczytaj poniższe teksty:

Employee – pracownik
Self employment – samozatrudnienie
Sole trader – praca samodzielna, na własny rachunek
Partnership – spółka jawna
Limited Company – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL